Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mennesket-og-de-syv-planer-Mystik-Spirituelt

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (7 af 9)


I solsystemet er der syv forskellige stofverdener eller -planer, der består af partikler, som er vævet sammen, sådan at de opfattes som en sammenhængende helhed.

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (7 af 9)

Astralplanets opbygning

 

Først og fremmest skal man forstå, at astralplanet har syv underdelinger, der hver har sin egen grad af stoflighed og sin egen tilstandsform. Selvom det mangelfulde fysiske sprogs gør det nødvendigt at omtale disse underplaner som "højere" og "lavere", må man ikke begå den fejl at forestille sig dem som adskilte områder i rummet – som liggende oven på hinanden ligesom hylder i en bogreol eller som lagene i et løg.

Og dog er der en opfattelse, som til en vis grad retfærdiggør betegnelserne "højere" og "lavere", og man kan sammenligne planerne og underplanerne med koncentriske cirkler. Der findes stof fra alle planerne og underplanerne her på Jordens overflade, men det astrale plan er meget større end det fysiske og strækker sig flere tusinde kilometer ud i rummet.

Den astrale verden har en enorm udstrækning, som det er muligt at bestemme med nogen nøjagtighed ud fra det faktum, at den berører Månens astrale verden ved perigæum, men ikke ved apogæum. (Perigæum er det punkt i Månens bane, hvor afstanden til Jorden er mindst, og apogæum det punkt, hvor afstanden er størst).

Astralplanet kan deles i tre grupper, idet første, andet og tredje underplan danner én gruppe, og fjerde, femte og sjette en anden gruppe, mens det syvende og laveste af dem står alene.

Livet på sjette underplan − altså det næst nederste − er ikke meget anderledes end livet på Jorden … bortset fra den fysiske krop og dens funktioner. Men når man stiger op gennem femte og fjerde underplan, bliver den astrale verden mindre og mindre materielt og afviger mere og mere i sammenligning med den lavere verden og dens interesser.

Disse lavere underplaners scenerier er derfor identiske med det, man kender på Jorden, men i virkeligheden er de meget mere, for når man ved hjælp af de astrale sanser iagttager dem fra et astralt synspunkt, viser selv fysiske genstande sig helt anderledes.

 

Mennesket-og-de-syv-planer-10-Den-esoteriske-lære

 

Firedimensional verden

Et menneske med astral clairvoyance ser ikke den astrale verden fra én bestemt vinkel, sådan som man gør det i den fysiske verden, men fra alle sider på én gang – et fænomen, som i sig selv er ret forvirrende.

Dog viser det sig ved nærmere iagttagelse, at dette syn giver et langt mere korrekt billede end det fysiske perspektiviske syn. Eksempelvis ser siderne i en glasterning lige store ud på astralplanet − sådan som de i virkeligheden er − mens man på det fysiske plan ser den fjerneste side i perspektiv, og derfor ser den mindre ud end den nærmeste side, men det er jo en illusion. Det er denne egenskab ved det astrale syn, der har fået nogle forfattere til at beskrive det som syn i den fjerde dimension – en meget betegnende formulering.

Selv når man i fantasien mener, at man har fattet det fulde omfang af det, der allerede er sagt, forstår man alligevel langtfra de mange aspekter. Først og fremmest skal det bemærkes, at enhver stoflig genstand − ja selv den mindste partikel − har sin astrale genpart. Og denne genpart er i sig selv ikke en enkel form. Som regel er den meget kompliceret, for den består af forskelligt astralt stof. Derudover er enhver levende skabning omgivet af sin egen atmosfære, som almindeligvis kaldes auraen. For menneskets vedkommende er denne aura i sig selv et fascinerende studieobjekt. Auraen kan ses som en oval, lysende tåge med en usandsynlig kompliceret struktur, og på grund af sin form er den nogle gange blevet kaldt det auriske æg.

Underplaner og følelsestilstande

Astralplanet er som tidligere nævnt opdelt i syv regioner eller underplaner, som hver især indeholder eller består af bestemte følelsestilstande. De "laveste" underplaner rummer de groveste og mest primitive og brutale følelsestilstande. Det er disse tilstande, der betegnes Helvede, og i denne region befinder de mennesker sig, som i deres fysiske liv har begået de værst tænkelige forbrydelser mod deres medmennesker. Bevæger man sig "opad" på astralplanet, finder man mere og mere lysende og stadig smukkere områder, hvor langt hovedparten af menneskeheden lever deres kortere eller længere astrale liv efter den fysiske død.

Formålet med livet på astralplanet er, at de afdøde skal bearbejde deres følelsestilstande − først de grovere følelser, og efterhånden de finere og mere ophøjede følelser. Når ordet "opad" bruges, er årsagen, at der på astralplanet er en vis tyngdekraft. Derfor befinder de laveste og groveste planer sig under Jordens fysiske overflade. Det er mørke og uhyggelige områder.

I religionernes skrifter er tilstanden i denne region ofte omtalt som "at brænde i Helvede til evig tid". Men det er en kæmpe misforståelse! Selv de værste forbrydere får via bearbejdning og selverkendelse mulighed for at forlade denne region og "stige op" til mere lysende områder på astralplanet − men for mange tager det lang tid at gennemleve denne "renselsesproces".

For langt de fleste mennesker er fjerde og femte underplan det rigtige hjemsted − både når de sover, og når de dør. Når alle følelsestilstande på et tidspunkt er blevet bearbejdet, er disse mennesker klar til at opleve den såkaldte "anden død". Den sker uden nogen form for smerte, men den er næste trin i bearbejdningsprocessen − nemlig livet på det næste bevidsthedsplan.

Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05 - Hardy Bennis


Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05