Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (6 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (6 af 10)

At blive vejen

 

Selve vejen er en transcenderende, sjælsbetonet skabelse, der er et resultat af opløsningen af dualiteterne ved at bruge et bevidst indre pres af sjælsintelligens (energi) på konkret intelligens (kraft). Kun ved selv at blive vejen kan man højne og transformere den til en højere vej. Hvis man fejlagtigt vælger side vedrørende "hvidt", "rigtigt" og "engle", så udelukker man på effektiv måde sig selv fra at opnå sjælsbevidsthed. En opfattelse af enhver dualitet skaber automatisk en energitriangel, fordi den iagttagende (Kristus-princippets "spændingsfelt", "relationen mellem") er det abstrakte tredje punkt. Generelt kan man sige, at bedømmelsen af enhver dualitet, som f.eks. "sort" og "hvidt", er lyset, der esoterisk set er viljen hos Den Ene.

 

Som-Om-05-07-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Naturen af menneskehedens intuitive forståelse betinges af deres univers: Enhver dualitet (konkret tænkning) er en esoterisk triangel (sjælsbevidsthed) og enhver triangel er i virkeligheden en fuld cirkel (syntese). Hvis man iagttager tydelige dualiteter, som f.eks. personlighed og sjæl fra et monadisk perspektiv, så ser man kun aspekter af en enkelt helhed, der nu og altid har været én. Den fulde cirkel. Det er i virkeligheden et spørgsmål om sanseopfattelse. Foruden dualiteten ånd og stof kan man opfatte dualiteter som illusioner, uden at stå hverken mellem dem eller over dem. Esoterisk set findes de i det indre og i den tænkning, der rummes i den manifesterende Enes synteseskabende intuitive forståelse. Det er mennesket, der har opfundet begreberne Himmel og Helvede, og derfor har de ikke relation til noget som helst, og derfor opgiver man at se dem som helheder. Når Himmel esoterisk set beskrives som et monadisk paradis (et persisk ord for "have"), så kan man se yin og yang i enhedscirklen, og det symboliserer en højere form for "væren".

Sufi-mystikere påstår, at sko symboliserer personligheden. Derfor tager sufi-aspiranter skoene af, inden de går ind til meditation, for på den symbolske måde lader de personligheden blive udenfor, og det minder samtidig om, at man nu skal arbejde som sjæl. Den symbolske handling behøver den bevidste discipel ikke, for disciplen skelner ikke længere mellem "at vandre ydmygt med Gud" og at arbejde monadisk som "sjæl på sit eget plan". Der er ingen tvivl om, at man skal forandre sig ligesom sommerfuglen, der kommer ud af sin puppe og er ubeskrivelig smuk. Det betyder, at man skal korrigere og afklare sin forståelse af livet ved at eksperimentere, analysere og gøre fejltagelser. Fejltagelser er et vigtigt stadie i den skabende proces, og når man effektivt frigør sig, så lærer man både af sine egne fejltagelser og af andres.

Her følger en uformel tjekliste, der kan stimulere en harmonisk tilgang til glæden ved at være egnet.

 

Som-Om-05-09-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6