Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (2 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (2 af 10)

Alle mennesker er indviede

af en eller anden grad

 

Som-Om-05-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

At lade være med at anerkende den konkrete intelligens er det samme som at forkaste gensidigheden med massernes erkendelse, fordi det påvirker holdningen til sig selv og til andre. Striden mellem den kloge og den mindre kloge fortsætter i menneskets egen tænkning (hvor illusion eksisterer), indtil det holder op med at afvise personligheden, den logiske tænkning og den upersonlige konkrete intelligens − menneskeheden.

Selv den mindre kloge, der ikke aktivt søger sjælen, finder den alligevel før eller senere som enheder i den synteseskabende, intelligente vilje og i åndelig tænkning. Men først når man aktivt benytter sjælsintelligens (det midterste princip), bliver den klare erkendelse transformeret til et medfølende og beskyttende spændingsfelt, der forbinder det isolerede menneskes intellekts samhørighed med monadisk væren. Man benytter stadig en del af personlighedens intelligens, men man er ikke længere bundet af den, selvom man i lang tid skal kæmpe med en illusorisk isolationsfølelse og illusoriske begrænsninger, der kan medføre konflikt og skuffelse, når man undervurderer personligheden snarere end højner den, mens man undrer sig over, "hvad der er galt med andre mennesker". Uanset om man bryder sig om andre menneskers handlinger eller ej, eller man synes de er grusomme eller tåbelige, så er alle mennesker født sjælsintegrerede "indviede af forskellig grad" med en universel bevidstheds accept. Menneskeheden vil altid være underkastet Det Store Hvide Broderskabs "nedstrømmende" stimulering af ren menneskelig informationsorienteret intelligens og være helt uvidende om frelsen og fortsætter ofte med at tage fænomener alvorligt ved at acceptere de kollektive illusioner, der har tilknytning til menneskets stræben. Heldigvis er det sådan, at når man kan se igennem enhver illusion, vil bindingen slippe sin kraft til at vildlede.

 

Som-Om-05-03-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Enhver formodet adskillelse af personlighed og sjæl vil både skabe vildledende opfattelser og misfortolkninger og være årsag til åndelig skade. Et eksempel på et vildledende billede er den glorie, der antyder, at de mennesker, der har stor stråleglans, er mere hellige end andre mennesker. Man kan se glasmosaik og malerier af mennesker med mystiske koronaer, æteriske kroner og ringe af strålende lys, der symboliserer hellige og åndelige mennesker. Før bibelsk tid blev guder og gudinder beskrevet som personificeringer af forskellige kvaliteter, og de havde en aura, der blev forstærket af gyldne ringe omkring deres hoveder som symbol på hellige og guddommelige kræfter. Selv i nutiden fortsætter man med at stimulere Fisketidsalderens adskillende opfattelse af, at visse mennesker på en eller anden måde er højerestående end andre − dvs. at de er sjæle, og alle andre kun er personligheder.

Menneskehedens begejstring for engle er romantiske brudstykker fra fortiden, der fastholder et andet stærkt billede, der virker adskillende. De vises som engle med vinger, der skal symbolisere et himmelsk hierarki. Lige siden den victorianske tid fik deres popularitet en voldsom opblomstring. "Engel" betyder "budbringer" eller "mellemled", og henviser til Merkur- og Kristusprincippet. Det esoteriske problem er, at engle med vinger er ydre symboler på indre intelligens, og derfor er de vildledende symboler på naturen af det mellemliggende spændingsfelt mellem Gud og mennesker, monade og personlighed, den abstrakte og konkrete tænkeevne − tænkeevnens mellemste princip, som både hjertecentret og den ene sjæl er symboler på.

 

Symbolske fragmenter af virkeligheden

  • intelligens − bevidsthed − synteseskabende intelligens
  • personligheder − skytsengle/sjæle/engle − uudnyttet samhørighed
  • moder/madonna/gudinde −søn/Kr.barn/helligt spædbarn − fader/moder/Gud

 

Det er lige så sandt i nutiden, som da Marias første subjektive kontakt med sin højere bevidsthed blev beskrevet som et besøg af en engel: "Og da hun så ham, blev hun forfærdet over hans ord og tænkte ved sig selv, hvad mon denne hilsen betyder." Fordi det sanses følelsesmæssigt uden at det opfattes mentalt som elementer i sin egen sjælsbevidsthed, repræsenterer denne form for fortryllende billeder brudstykker af en ikke integreret intelligens. Derfor er det gode nyheder, at engleagtige beskrivelser af sjælen for det meste er blevet et modelune med billeder af buttede englespædbørn og ophøjede rolige kvinder med vinger, der pynter på plakater og mærkater. For to tusinde år siden havde menneskeheden behov for engle som en påmindelse om sjælens tilstedeværelse, men i nutiden er den bevidste forståelse generelt temmelig udviklet.

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6