Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 10)

Problemer med den

sjælelige intelligens

(Intuition)

 

o Hvis man ikke erkender det midterste princip eller sjælsprincippet på mentalplanet som det virkelige hjertecenter.

o Hvis man ikke forstår, at den sjælelige intelligens og bevidsthed er sjælen.

o Hvis man ikke forstår, at kærlighedens betydning ikke er følelse, men at tænke sjælsbevidst.

o Hvis man mislykkes med at ignorere menneskehedens idealer og i stedet gør fremskridt med sjælskærlighed til andre.

o Hvis man tror, at personlighedens erkendelser adskiller sig fra sjælsbevidsthedens.

o Hvis man tror, at sjælen som en "spændingsfeltsrelation" er adskilt fra den højere monade.

o Hvis man identificerer sig alt for detaljeret med en af de syv stråler eller et af de syv eksistensplaner og dermed forhindrer forening.

o Hvis man fortolker Det Store Hvide Broderskab bogstaveligt forhindrer man nødvendige for forening.

o Hvis man forstår, at Det Stor Hvide Broderskab samlet set er for menneskeheden, hvad den individuelle sjæl er for personligheden.

o Hvis man forestiller sig, at mestrene, Det Store Hvide Broderskab og ashramerne er højere udviklede og hinsides menneskeheden i tid og rum, forhindrer forening. Alle er lige her og nu.

o Hvis man isolerer sig fra gruppebevidsthed og fastholder tanken om "min sjæl".

o Hvis man udskiller sig fra gruppen og ser sig selv som en enhed med erkendelse om Den Ene Sjæl, snarere end som ét med Den Ene Sjæl.

o Hvis man adskiller sig fra gruppebevidsthed, når man forkaster massernes erkendelse.

o Hvis man arbejder med symboler på og mening med relationer, eksempelvis mestre, Det Store Hvide Broderskab, indvielser, ashramer, triangler, stråler, planer, kronblade og centre i stedet for med deres sjælelige betydning i relation til samhørighed.

o Hvis man giver afkald på gruppefølelsen til fordel for samhørighedsfølelsen.

o Hvis man fejlagtigt erstatter den synteseskabende vilje-til-at-fortsætte med håb.

o Hvis man fejlagtigt opfatter monaden som sjælens tænkning, og som menneskets kollektive sjælsintelligens.

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6