Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 10)

At arbejde med intelligens

 

Med kun en smule monadisk erkendelse opfattes personligheden og sjælen som en dualitet, for de udgør ikke en synteseskabt, men forenet helhed. Sjælsbevidsthed er et mellemled mellem syntese og konkret tænkning. Derfor udgør sjæl og personlighed tilsammen blot en illusorisk dualitet. På trods af denne forening er det personlige selv fortsat levende og velfungerende, men det transformeres af sjælsbevidsthedens krav, der ændrer værdinormerne og perspektiverne med en voksende følelse for planetarisk engagement. Når man husker, at sjælen er den højeste mester, der handler som en mester, så bliver man mindet om sin forpligtelse til at højne personligheden, som er årsag til, at man står på det udviklingstrin, hvor man står lige nu. Helt bevidst påkalder man englene og integrerer alle de resterende brudstykker af personlighedens konkrete tænkning fra den aktuelle og andre inkarnationer, fordi man magnetisk genskaber erkendelsen som sjæl. Man accepterer, den man er. Når sanseindtrykkene fra den konkrete tænkeevne ikke længere er de vigtigste motivationsfaktorer til livsændringer, kan man i uden risiko forene den personlige og den sjælelige intelligens (massebevidsthed og gruppebevidsthed), så de kan deltage i selve livet som én. Det markerer afslutningen på psykiske fænomener, både på sentimentale følelser og andre tendenser i den duale intelligens. Selv bio-neurologer kan endnu ikke måle menneskets bevidsthed direkte, men de er tæt på.

 

Som-Om-05-04-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Selvom det er et studie af den fysiske hjernes svagheder og begrænsninger, kan det ikke med sikkerhed siges, hvem der er aktiv monadisk, for der kræves ikke meditationsuddannelse eller særlig religiøs, filosofisk eller ideologisk undervisning for fuldt ud at kunne forstå livet. Undervisning og foredrag om mestre, indvielser, kærlighed, stråler, Shamballa og samhørighed betyder intet, hvis man analyserer ordene grundigt, og hvis separatistiske postulater – som f.eks. det adskillende "vi", som véd, og "de", som ikke véd − viser sig, når man evaluerer åndelige ledere eller de, der mener, at de er "højt udviklede", selvom de ikke er det. De opretholder adskillelsen af sjæl og personlighed. Når stor skønhed, sandhed og god vilje er til stede, så kan man − og selv den mindst erfarne med tilstrækkelig sjælsbevidsthed − transcendere den sjælsintegrerede personligheds voksende erkendelse. Man praktiserer på beskeden måde "væren" og arbejder med evigheden på en lidt mindre ærbødig måde under det højere mellemstadie i meditationen og kontemplationen. På det lavere mellemstadie opdaterer og korrigerer man alle adskillende begreber og holdninger ved subjektivt at informere den konkrete tænkeevne (hjernebevidsthed) om sin iagttagelse. Et studie[1] antager, at denne "information" af erindringen om oplevelser fortsætter, også når man drømmer. Højere og lavere er naturligvis symbolske udtryk, fordi intet er "ophøjet", intet er "op" eller "ned" undtagen sensitiviteten over for samhørighed. Menneskeheden eksisterer i Den Ene − ikke uden for Den Ene.

 

 

_________________________________

[1] PBS morning news: Three-part series on the Brain

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6