Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (10 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (10 af 10)

Den nye menneskehed

 

Som-Om-05-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Hvis man på grund af en illusion om sin egen følelse af at være isoleret bliver ved med at tænke på sig selv (og andre) som personligheder med sjæle, så bliver man ved med at være udelukket fra det ydre hierarkiske spændingsfelt mellem Det Store Hvide Broderskab og Shamballa. Når man accepterer, at hierarkiske erkendelser er praktiske realiteter, så tænker man ikke længere på Det Store Hvide Broderskab som "dem", men som "vi", samtidig med at man bekræfter, at man påtager sig et medansvar for administration og fremtidigt velfærd for alt levende, der kommer til udtryk på planeten Jorden. Det accepterede ansvar indebærer en kærlig accept ikke kun af de, som man opfatter som en del af "gruppens sjæl", men den samme kærlige accept af alle andre mennesker og naturriger.

I nutiden − selvom det er fristende − forlanger ingen, at man skal åbenbare naturen af sjælsintegreret bevidsthed, for den blev åbenbaret af Kristus og af de mennesker, der nedskrev læren baseret på den evige visdom. Og der er ingen, der forlanger, at man skal åbenbare naturen af sjæl/ånd-syntesen hos Den Ene, for den blev åbenbaret til fuldkommenhed af Buddha, der koordinerede naturen af den duale tænkeevne med den knivskarpe vej mellem bevidsthed og højere tænkning. Det kræves, at man benytter både Kristi og Buddhas lære og mere end det, for man skal også gøre noget, der endnu ikke er sket − det er at acceptere virkeligheden om samhørighed på mentalplanet, en samhørighed med Den Ene, en helhed med sjælsintegreret personlighed og monade, så alle som én kan åbenbare den ukomplicerede og medfødte synteseskabende intelligens i den nye menneskelige natur − den nye menneskehed.

 

Som-Om-05-10-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

 

_________________________________

Link til 1. artikel i serien: SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 2. artikel i serien: SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 3. artikel i serien: SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 4. artikel i serien: SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 5. artikel i serien: SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 6. artikel i serien: SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6