Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (4 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (4 af 10)

Tjeneste som væren

 

Som-Om-05-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Når man mestrer det, som Tibetaneren kalder "den kraftigste og mest påvirkelige energi i verden, dvs. intelligensen"[1], er det nødvendigt at forstå, at hele bevidsthedsforløbet er en planlagt og subjektiv lektie. Det detaljerede studie af anatomien i intelligensens trefoldige natur er ubeskriveligt nyttigt, når det gælder en korrekt koordinering af de essentielle fakta i livet. Let påvirkelige ­­­­­­– som alle er ­– kan man nemt fortabe sig i detaljer vedr. den subjektive integritet i livet ved at glemme, at alle er og altid har været en bevidst sjæl. Når man forsøger med undervisning om relationer og bevidsthed, så burde man efterligne de medicinske studerende. De ligger ikke vågne om natten, fordi de studerer sygdomme, og for det meste mister de hverken deres objektivitet eller deres fysiske integritet ved fejlagtigt at opfatte enkelte detaljer af den anatomiske information som personlige. Uanset om man studerer, mediterer eller udfører tjenestearbejde, så er man stadig hel og alle går videre fremad som én sjæl.

Studér grundigt det symbolske krav om et esoterisk tjenestearbejde. Når man har opnået tilfredsstillende oplysning og tilstrækkelig esoterisk erfaring, kan man praktisere tjenestearbejdet i en højere sammenhæng. Nyttigt tjenestearbejde er baseret på sjælens intelligens, kærlighed og gruppeerkendelse, og det udføres i hierarkisk sammenhæng. Tjeneste, "sådan som sjælen tjener" (tjeneste som væren), er baseret på monadens synteseskabende intelligens, samhørighed og "højere vilje". Når mennesker som en enhed aktivt stimulerer deres abstrakte intelligens, vil man ikke længere bemærke sjælsbevidstheden. Tjeneste vil derefter blive beskrevet som en underbevidst, automatisk virkning af den synteseskabende samhørighed. Ifølge sin natur vil det ikke udelukke mennesket fra at udføre nyttigt tjenestearbejde, men man vil ikke længere forveksle det med det aktuelle tjenestearbejde. Når man bidrager til planetens erkendelse om, at målet for visdom er syntese, er der et presserende behov for en klarere forståelse af, at:

  • tjeneste ikke er, hvad man udfører, men hvad man er
  • forskellen mellem "at blive" og "at være" er åndeligt set afgørende, og …
  • en accept af, at det, man allerede véd, er tilstrækkeligt, samt af "at være" det, man allerede "er".

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 401

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6