Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LYDSYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lydsymbolik-Erik-Ansvang

LYDSYMBOLIK (5 af 8)


Persona betyder maske, der skjuler det indre menneske. PER betyder GENNEM og SONA betyder LYD. En person er en form, som sjælens lyd toner igennem.

LYDSYMBOLIK (5 af 8)

Aktiv og passiv musik

 

I åndsvidenskaben betragtes musikken som en af de stærkeste evolutionskræfter, og den er i stand til at løfte mennesket fra de lavere bevidsthedsniveauer op til de højere. Musik kan ses fra to sider – den aktive og den passive eller den udøvende og den modtagende side. I begge tilfælde virker den som en stor kraft. Udøveren følger tre forskellige linjer:

 

Lydsymbolik-06-Erik-Ansvang

  1. Teknik via det fysiske legeme.
  2. Følelsesmæssigt indhold via astrallegemet.
  3. Form og struktur via mentallegemet.

Den teknik, der nævnes i punkt 1, kræver kontrol over det fysiske legemes kræfter og funktioner, og kontrollen skabes ved hjælp af viljens og intelligensens bearbejdning af det fysiske legeme. Sangerens stemme er et godt eksempel. Stemmen er et levende instrument, hvor små vokale strenge, der hverken kan ses eller røres, er udspændt i et meget lille rum. Sangerens kontrol over denne fantastiske mekanisme må være uhyre præcis. Det samme gælder pianistens, organistens eller violinistens håndtering af de fysiske instrumenter. Alt dette repræsenterer en avanceret udvikling af det fysiske legeme, der skal fungere som et lydigt redskab.

Men fysisk kontrol er det mindste af det hele. Teknik er ganske enkelt musikkens forudsætning, og rent teknisk musik bekræfter Paulus’ ord i Første Korintherbrev 13,1:

 

Lydsymbolik-07-Erik-Ansvang

 

”Om jeg så taler med menneskers og engles tunger,

men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm

og en klingende bjælde.”

 

Den kærlighed, der her tales om, svarer i musikken til menneskets temperament − eller en kombination af mental og følelsesmæssig ligevægt. Når tanker og følelser er rigtigt afbalanceret, giver det en intens tilfredsstillelse. Uden denne erkendelse vil musikken være tom og intetsigende.

Artikel-Lydsymbolik-Erik-Ansvang
Download-fil: LYDSYMBOLIK - Erik Ansvang


Artikel-Lydsymbolik-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: LYDSYMBOLIK