Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SVASTIKAET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Svastikaet-Solkorset-Hagekorset-Erik-Ansvang

SVASTIKAET (4 af 5)


Svastikaet, solkorset eller hagekorset var kendt i alle store kulturer overalt på planeten, men at symbolet er skjult i pyramiden er ukendt for de fleste.

SVASTIKAET (4 af 5)

Rotation og involution

 

Svastikaet-Solkorset-Hagekorset-07-Erik-Ansvang

 

Alt i Universet bevæger sig i roterende bevægelser, og svastikaet symboliserer denne roterende bevægelse. Det er nemt at forestille sig, at det cirkelformede eller hjulformede solkors roterer omkring sin egen akse, og at armene på solkorset viser retningen for rotationen. Rotationsretningen afslører vigtige informationer. Korset illustrerer nemlig Det Ene Livsvæsens bevægelse fra pyramidens toppunkt (punktet for skabelsen eller nedstigningspunktet) til det kvadratiske fundament (den tætte stoflige verden). Bevægelsen beskriver livets involutionsproces eller indviklingsproces – altså bevægelsen væk fra det åndelige eller guddommelige udgangspunkt mod stadig større fortætning og indvikling i stoffet. Nazisterne repræsenterede involutionskræfterne eller modstandskræfterne – eller det, som fra menneskehedens synsvinkel anses som ondt.

 

Svastikaet-Solkorset-Hagekorset-08-Erik-Ansvang

 

Pyramidens trekantede side symboliserer dualitet, og jo længere man bevæger sig væk fra toppunktet (Gud og åndelighed), hvor de duale kræfter smelter sammen i enhed, jo større bliver adskillelsen mellem de duale kræfter (egoisme og materialisme).

Rotation og evolution

Rotation i den modsatte retning symboliserer livets evolutionsproces eller udviklingsproces – altså bevægelsen væk fra bindingen til den fysiske og materialistiske tilværelse mod tiltagende åndeliggørelse. Fuldkommengørelsen repræsenteres af livets tilbagevenden til udgangspunktet. Jesus sagde: ”Bliv da fuldkommen som min Fader i Himlen er fuldkommen”. Det samme budskab og den samme evolutionsproces beskrev de gamle egyptere ved hjælp af sønneguden Horus, der til slut bliver Ra-Herakte og forenes med Ra (Gud). Dette høje bevidsthedstrin er identisk med åndsvidenskabens Kristusbevidsthed. Faderen og Sønnen bliver ét. Evolutionsprocessen har ført mennesket væk fra stoffet mørket og tilbage til ånden og lyset, som det udgik fra.

Artikel-Svastikaet-Solkorset-Hagekorset-Erik-Ansvang
Download-fil: SVASTIKAET - Erik Ansvang


Artikel-Svastikaet-Solkorset-Hagekorset-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: SVASTIKAET