Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HØJERE & LAVERE PSYKISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Højere-&-lavere-psykisme

HØJERE & LAVERE PSYKISME (17 af 18)


Hvad er forskellen på højere og lavere psykisme? Hvad er det, psykikeren ser, og hvordan læser man Akasha-optegnelserne?

HØJERE & LAVERE PSYKISME (17 af 18)

Sansninger på mentalplanet

 

Højere-&-lavere-psykisme-23

 

Mentalplanet er et bevidsthedsplan på samme måde som astralplanet, men det befinder sig i en langt højere dimension. Mentalplanet overgår på enhver måde den ellers ufattelige skønhed, der findes på astralplanets højere underplaner. Åndsvidenskaben oplyser, at livet på mentalplanet foregår i fem dimensioner, og hvad det indebærer, er vanskeligt at forholde sig til med en 3-dimensional hjerne. De fire dimensioner på astralplanet medfører, at et objekt opleves fra alle fire sider på én gang. De fem dimensioner på mentalplanet medfører, at objektet ikke alene omsluttes af bevidstheden, men desuden opleves indefra – i sin helhed.

På mentalplanet vil man naturligvis møde de sjæle, der fungerer i deres mentallegemer, og som enten er på vej ud af inkarnation, hvor målet er sjælen på kausalplanet, eller som er på vej ned i inkarnation, og målet er astralplanet og derefter det fysiske plan. På mentalplanet findes der visdomsskoler, som underviser fremskredne sjæle, når de er ude af inkarnation, eller når de er ude af kroppen under søvnen. Men det er meget vigtigt ikke at opfatte hverken mentalplanet eller skolerne som et sted eller en lokalitet, men derimod som et bevidsthedsfelt, man stiller ind på.

Sansninger af både visuel og auditiv karakter forekommer på mentalplanet. Den auditive sansning fungerer gennem det, man kalder højere clairaudience, som er evnen til at høre mentalplanets lyde. Det kan f.eks. være vejledernes stemmer.

Både H.P. Blavatsky og Alice A. Bailey giver sparsomme informationer om mentalplanets forskellige fænomener. Derfor er kendskabet til tilstanden begrænset. C.W. Leadbeater har skrevet bogen Mentalplanet,[1] og Annie Besant og C.W. Leadbeater har sammen udgivet bogen Tankeformer,[2] hvor der gives mange detaljerede og interessante oplysninger.

På alle planer over mentalplanet er der ingen konkrete former, og derfor kaldes planerne formløse (arupa). Man ved dog, at hvis det lykkes for en mediterende at trænge helt ind i de formløse verdener – og det er ret sjældent – så vil det være en energioplevelse, som umuligt kan beskrives med ord, for man kan ikke definere det udefinerbare, for hvis energioplevelsen fortolkes af tankesindet, skal den omsættes til en symbolsk og dermed en konkret form, som ikke kendetegner den formløse tilstand.

 

 

_________________________________

[1] C.W. Leadbeaters Mentalplanet kan frit downloades som e-bog: MENTALPLANET

[2] Annie Besant og C.W. Leadbeaters Tankeformer kan frit downloades som e-bog: TANKEFORMER

_________________________________

Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Download-fil: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER