Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HØJERE & LAVERE PSYKISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Højere-&-lavere-psykisme

HØJERE & LAVERE PSYKISME (18 af 18)


Hvad er forskellen på højere og lavere psykisme? Hvad er det, psykikeren ser, og hvordan læser man Akasha-optegnelserne?

HØJERE & LAVERE PSYKISME (18 af 18)

Læsning af Akasha-optegnelserne

 

Højere-&-lavere-psykisme-24

 

I en stor del af den såkaldte kanaliserede litteratur påstås det, at man har aflæst Akasha-optegnelserne. Mange clairvoyante henvises til Akasha-optegnelserne, og de påstår, at de har set menneskers tidligere liv. Derfor er der grund til at studere optegnelserne og redegøre for de vanskeligheder, der er forbundet med læsningen.

En af de muligheder, der åbner sig for et menneske, der udvikler den højere mentale clairvoyance, er evnen til at læse Akasha-optegnelserne. Optegnelserne er den planetariske ”hukommelsesbank”, hvor alt, hvad der er foregået i de tre verdener (mentalplanet, astralplanet og det fysiske plan) optegnes af Karmas Herrer. De fungerer i det bevidsthedsområde, hvor optegnelserne befinder sig. Man kan sige, at de skriver ”livets bog”. Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem den pålidelige læsning, der foregår på mentalplanet, og den illusoriske genspejling på astralplanet, for langt de fleste af nutidens clairvoyante kommer kun i berøring med genspejlingen via astral clairvoyance. For at kunne læse Akasha-optegnelserne kræves der en klar mental polarisering, som først er mulig på et højt udviklingsniveau.

I bogen The Light of the Soul er der en fortolkning af Patanjalis Yoga Sutras, hvor Alice A. Bailey i detaljer forklarer Akasha-optegnelserne og hvilke problemer, der er forbundet med læsningen af dem. Selve sutraen hedder:

”Viden om tidligere inkarnationer bliver tilgængelig,

når evnen til at se tankebilleder er opnået”.[1]

”Akasha-kronikken er som en gigantisk fotografisk film, der registrerer alle begær, følelser og erfaringer på Jorden. De mennesker, der har kontakt med den, kan se følgende:

1. Alle menneskers livserfaringer siden tidernes begyndelse.

2. Det samlede dyreriges reaktioner på erfaring.

3. Ophobningen af alle menneskers tankeformer af kamisk[2] natur (skabt af begær) gennem tiderne. Heri ligger optegnelsernes store bedrag. Kun en veluddannet esoteriker er i stand til at skelne mellem egentlig erfaring og de astrale billeder, som er skabt af fantasi og intenst begær.

4. Den planetariske ”Tærskelens vogter”[3] med alt det, den står for, og alle ophobninger af former, som findes i dens omgivelser.

 

Højere-&-lavere-psykisme-25

 

Den trænede clairvoyante har lært at adskille det, som tilhører den clairvoyantes egen aura fra det, der vedrører planetens aura (dvs. Akasha-kronikken). Den clairvoyante er i stand til at skelne imellem optegnelser som er:

a. Planetariske.

b. Hierarkiske eller vedrører det arbejde, de tolv skabende hierarkier udfører for at virkeliggøre Logos’ plan.

c. Fantasiformer, resultatet af begær- og tankeaktivitet hos myriader af mennesker, ansporet af begær efter forskellige oplevelser.

d. De historiske optegnelser, som vedrører rodracer, nationer, grupper eller familier i deres to store inddelinger på henholdsvis det fysiske plan og astralplanet.

e. De astrologiske optegnelser eller former på astralplanet under indflydelse af de planetariske kræfter. Formerne kan inddeles i to overordnede grupper:

1. De former eller billeder i Akasha-kronikken, som er skabt af indstrømningen af solare kræfter via planeterne.

2. De former eller billeder, der er skabt af indstrømningen af kosmisk kraft fra et af de zodiakale tegn – dvs. fra deres tilsvarende stjernebilleder.

Punkterne nævnes for at vise, at de fleste påstande vedr. tidligere inkarnationer umuligt kan være korrekte. De er resultatet af en livlig fantasi og en forestilling om, at de glimt af astralt syn, som afslører glimtvise billeder fra Akasha-optegnelserne, viser det, der vedrører den, som ser.

 

Højere-&-lavere-psykisme-26

 

De tankebilleder, den mediterende bliver bevidst om, er:

1. Billederne i egen aura under meditationen.

2. Billederne i de nære omgivelser.

3. Billederne fra den nuværende familie, gruppe eller race.

4. Billederne fra den nuværende livscyklus.

5. Billederne fra sjælegruppen.

Ved brug af udelukkelsesprincippet arbejder den mediterende sig på den måde gradvist igennem lag efter lag af tankebilleder, indtil den mediterende når frem til det særlige lag af tankeindtryk, som vedrører den aktuelle cyklus. Det er derfor ikke kun en opfattelse af nogle bestemte aspekter af optegnelserne, men en omhyggelig afgrænset videnskabelig proces, som kun den trænede esoteriker kender”.[4]

Et andet sted i sit forfatterskab[5] fortæller Alice A. Bailey, at for at kunne læse Akasha-optegnelserne korrekt i det astrale lys må man leve strengt vegetarisk i mindst 10 år før man kan gå i gang med læsningerne. Tilsidesættelse af reglen har ført mange medier på afveje og har givet anledning til mange vanvittige og ukorrekte forestillinger om tidligere liv. Først når man tilføjer et fornuftigt, oplyst og målrettet tankesind til de rensede fysiske og astrale legemer, kan man læse de astrale ”skriftruller”. Nutidens medier lever yderst sjældent op til kravene.

 

Højere-&-lavere-psykisme-27

 

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: The Light of the Soul, p. 238

[2] Kama er lidenskaber, begær og sindsbevægelser, som tilhører menneskets lavere natur, og som manifesterer sig via astrallegemet.

[3] Tærsklens vogter er et åndsvidenskabeligt begreb, der er en betegnelse for summen af den lavere naturs kræfter, som den til enhver tid kommer til udtryk i personligheden på udviklingsvejen. Tærsklens vogter er også et udtryk for en af prøverne på indvielsesvejen.

[4] Alice A. Bailey: The Light of the Soul, pp 275-279

[5] Alice A. Bailey: Esoteric Psychology I, p. 241

_________________________________

Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Download-fil: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER