Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HØJERE & LAVERE PSYKISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Højere-&-lavere-psykisme

HØJERE & LAVERE PSYKISME (9 af 18)


Hvad er forskellen på højere og lavere psykisme? Hvad er det, psykikeren ser, og hvordan læser man Akasha-optegnelserne?

HØJERE & LAVERE PSYKISME (9 af 18)

Instinktiv kontra intuitiv

 

Højere-&-lavere-psykisme-13

 

De lavere psykiske evner er instinktive og fungerer som en automatisk del af tilværelsen, uden at man bevidst tager evnerne i anvendelse. Det kan f.eks. være astral clairvoyance og clairaudience, hvor man spontant og ufrivilligt ser farver, hører stemmer og lignende fænomener. Det fungerer uproblematisk, når evnerne blot er udtryk for det rene følelsesmæssige bevidsthedstrin, som f.eks. når primitive folkeslag kommunikerer med skovens ånder. Der kan dog også være tale om ufrivillige sansninger, hvor man døgnet rundt har forstyrrende syns- og høresansninger, som mange sindslidende må leve med under store lidelser.

De lavpsykiske evner deler mennesket med dyrene. Dyrene kan som bekendt fornemme afdøde mennesker og psykiske fænomener, før de opfattes af menneskets bevidsthed. De kan derfor også genopfriskes af alle mennesker, for evnerne ligger lige under overfladen. Men som regel er det et tilbageskridt for sjælen at genetablere kontakten til evnerne, især hvis mennesket er på vej mod en mental udvikling. Det er en kendsgerning, som mange clairvoyanceskoler bør tænke over.

De lavere psykiske evner er en tidlig demonstration af de åndelige evner, som sjælen er i besiddelse af. De fungerer via solar plexus centret og det psykiske menneske er ofte karakteriseret ved et svagt funderet intellekt, og det forstår ofte ikke, hvad det ser og hører. Sansningen er særdeles upålidelig, og budskaber, der stammer fra et menneske med lavpsykiske evner, skal man ikke tillægge nogen betydning. Til gengæld repræsenterer det en vigtig meddelelse til det psykiske menneske, for der er som regel tale om, at det har til opgave at forsegle adgangen til de lavpsykiske evner i det aktuelle liv.

 

Højere-&-lavere-psykisme-14

 

De lavpsykiske evner formidler udelukkende meget personlige budskaber, som er upålidelige og sjældent indeholder relevante informationer for nutidens mennesker. De højere psykiske evner er intuitive og åndelige. De opstår som resultat af en bevidst, meditativ træning og uselvisk levemåde. Evnerne bruges som et middel til at formidle dybe åndelige sandheder og idéer, der altid har et overordnet samfundsmæssigt sigte, og de er altid renset for personligt indhold. De viser sig, når hovedcentret vækkes som led i stadiet for sjælskontrol. Herved aktiveres de højere psykiske evner, og først på det tidspunkt kan de lavere evner tages sikkert i brug, hvis man overhovedet ønsker det, og det er sjældent tilfældet.

Der findes naturligvis en række mellemstadier, hvor de psykiske evner bruges mere bevidst. Man taler om ”tænd-og-sluk” psykisme, hvor evnerne tages i brug af bestemte årsager, og de kan være til nytte, selv om de ofte vil være vildledende.

Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Download-fil: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER