Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HØJERE & LAVERE PSYKISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Højere-&-lavere-psykisme

HØJERE & LAVERE PSYKISME (5 af 18)


Hvad er forskellen på højere og lavere psykisme? Hvad er det, psykikeren ser, og hvordan læser man Akasha-optegnelserne?

HØJERE & LAVERE PSYKISME (5 af 18)

Astralplanets energiformer

 

Højere-&-lavere-psykisme-08

 

På det kollektive, ubevidste følelsesplan, der af åndsvidenskaben kaldes astralplanet, eksisterer der energiformer af alt, hvad menneskeheden har følt gennem tiderne, som den har tilført energi, og som den har begæret og troet på. På det lavere astralplan, som åndsvidenskaben kalder kama-loka, findes der djævle, dæmoner, vampyrer, rædsels- og krigsscener, som mennesker har oplevet eller som de har forestillet sig. Naturligvis findes der også de højeste udtryksformer for følelseslivet, som f.eks. kærlighed, hengivenhed og aspiration.

De æteriske beskyttelsesvæv eksisterer så længe mennesket har behov for beskyttelse – dvs. så længe det ikke kan kontrollere indtrykkene. De nedbrydes helt naturligt, efterhånden som mennesket via karakterforædling får større adgang til de indre planer. Karakterforædlingen sikrer, at man ikke får uønsket kontakt med de lave og destruktive former, der eksisterer på de lavere underplaner. Bag informationen er der en lovmæssighed, som sørger for, at lige tiltrækker lige. Det er en utrolig vigtig information. Den betyder, at den clairvoyante kun har adgang til de områder af bevidsthedsplanerne, som vedkommende har indbygget i sin egen karakter. En clairvoyant med en egoistisk karakter vil ikke være i stand til at registrere de højere auriske udstrålinger fra uselviske mennesker.

 

Højere-&-lavere-psykisme-09

De æteriske beskyttelsesvæv

Planche 02 - Højere-&-lavere-psykisme

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Clairvoyante og andre mennesker med psykiske evner er derfor mennesker, med et æterisk væv, der er gennembrudt eller ødelagt – enten uhensigtsmæssigt som beskrevet i det foregående, eller fordi evnerne er udviklet naturligt og kan bruges i sjælens samfundsengagement. Spørgsmålet er nu – hvad er forskellen mellem højere og lavere psykiske evner?

Lavere kontra højere psykiske evner

Psykiske evner kan inddeles efter de bevidsthedsplaner, de fungerer på. Man kan skelne mellem lavpsykiske, mellempsykiske og højpsykiske evner. De lavpsykiske evner er forbundet med sansning på astralplanet. De mellempsykiske evner er forbundet med mentalplanet. Og de højpsykiske evner fungerer på de planer, der ligger over mentalplanet. Der går en lige linje mellem de lavere og de højere evner. De glider over i hinanden og er ikke specielt skarpt adskilte. Der sker en gradvis og glidende højnelse af evnerne, når det psykiske menneske bevidst forædler sin karakter og flytter sin bevidstheds primære fokus fra følelserne til tankens plan.

Fra følelsesmæssig til mental polarisering

Et af de store udviklingsmål for alle mennesker er iflg. åndsvidenskaben at flytte bevidstheden fra følelsernes verden op i tankens verden. Det betyder i praksis, at menneskets adfærd går fra at være styret af instinktive reaktionsmønstre til en mere rationel og fornuftsmæssig tilgang, men uden at følelseslivet ignoreres eller fortrænges.

Mange mennesker – ikke mindst i New Age-miljøet – tager afstand fra intellektet, fordi de forbinder det med følelseskulde og mennesker ”uden hjerte”. Men følelsesmæssig kulde og overfokusering på intellektet er ikke et resultat af en sund udvikling. Det er blot udtryk for en midlertidig overbetoning af intellektet – en ubalance. Målet for mennesket er en afbalanceret forbindelse mellem hoved og hjerte, så der opstår en bevidsthedstype, der både kan føle og tænke bevidst. Det er en udvikling, der også vil medføre, at de psykiske evner bliver langt mere pålidelige, fordi udviklingen af intellektets skelneevne kan involveres. For at tydeliggøre den følelsesbetonede og intellektuelle polarisering, skal de her beskrives kort, men det er vigtigt at huske, at nutidens vestlige menneske befinder sig et sted imellem de to typer.

Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Download-fil: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER