Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (13 af 17)


Telepati er et almindeligt fænomen. Dagligt er man i telepatisk kontakt med omgivelserne. Telepati mellem sjæl og personlighed er noget andet.

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (13 af 17)

Mental telepati fra tankesind til tankesind

via halscentrene

 

Den mentale telepati involverer naturligvis to eller flere tænkere, og processen foregår i mentalplanets substans og fra tankesind til tankesind, selv om mediet fortsat er æteren. I nutiden er der en begyndende mental telepati blandt den mere intellektuelle og uddannede del af befolkningen, som har trænet tankesindet. Den rene mentale telepati er fortsat yderst sjælden. Der er ofte tale om en blanding af instinktiv og mental telepati. Det er halscentret, der er i fokus som afsender af budskabet, for det er mediet i al skabende arbejde. Men hjertecentret skal også være med i processen, og det skal ses i lyset af det, der blev beskrevet under telepatiens forudsætninger.

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-26Kærlighedskraften, der virker via hjertecentret, forener og forbinder mennesker. Det er den magnetiske bærebølge, som telepatien må flyde gennem, hvis den skal nå sit mål. Hjertet forbinder humanistiske og åndeligt stræbende mennesker med hinanden og verden. Hjertecentret er imidlertid ikke ofte involveret, og der vil næsten altid være en del solar plexus aktivitet. Ofte sender afsenderen fra halscentret og modtageren vil modtage indtrykket via solar plexus, og det giver naturligvis problemer, fordi mentale budskaber, der modtages via et center, der føler, altid forvrænges.

Det er et stort problem, at de fleste ikke kender afsenderen af de tanker, der opstår i deres tankesind, for identifikationen med tankerne er skyld i mange mentale problemer. Langvarige ophold i et miljø med massive problemer kan ofte få socialarbejdere til at bryde sammen, fordi de udsættes for en stærk påvirkning fra frekvenserne i det omgivende miljø.

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-27

 

Intuitiv telepati fra sjæl til sjæl

Den højere form for mental telepati kaldes også for intuitiv telepati, og den foregår fra sjæl til sjæl. Det er en form for telepati, der fungerer på sjælens plan og ved hjælp af sjælens abstrakte tankesind, som udelukkende beskæftiger sig med den guddommelige plan i overensstemmelse med Hierarkiets ønsker. For menneskeheden er det den højeste form for telepati.

Telepati fra tankesind til tankesind forudsætter en integreret personlighed, der har en tankesind-hjerne forbindelse. Den foregår på de lavere mentale planer under kausalplanet. Intuitiv telepati forudsætter, at der er opbygget kontakt mellem sjæl, tankesind og hjerne. Forbindelsen gør mennesket bevidst om den viden, sjælen er i besiddelse af, eller om det, der er sjælens gruppeliv på sjælens eget plan. Her er sjælen i permanent telepatisk kontakt med andre sjæle. Det er, hvad intuitiv telepati reelt betyder. Alice A. Bailey beskriver det sådan:

 

”Ved hjælp af kommunikationsmetoden bliver disciplens tankesind befrugtet med nye åndelige idéer. Disciplen bliver bevidst om Den Store Plan og intuitionen vækkes. Det er vigtigt at huske et punkt, der ofte glemmes: Indstrømningen af nye idéer fra buddhiske niveauer, der vækker disciplens intuitive bevidsthedsaspekt, er tegn på, at sjælen er i gang med en bevidst og endelig integrering med den åndelige triade, og derfor identificerer disciplen sig stadig mindre med den lavere genspejling – personligheden”.

Alice A. Bailey: Telepathy, p. 21

 

Den åndelige triade er åndens tre aspekter, der består af vilje, kærlighed-visdom og intelligens.

Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Download-fil: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI - Kenneth Sørensen


Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Læsefil med vendbare sider: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI