Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (16 af 17)


Telepati er et almindeligt fænomen. Dagligt er man i telepatisk kontakt med omgivelserne. Telepati mellem sjæl og personlighed er noget andet.

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (16 af 17)

Former for gruppetelepati

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-30

 

De forskellige former for gruppetelepati, der blev præsenteret ovenfor, skal nu gennemgås i punktform. Informationerne er inspireret af Alice A. Baileys forfatterskab og især bogen Telepathy.

1. Telepati mellem en mester (som brændpunkt for en gruppe) og en discipel i verden.

Forbindelsen sjæl-tankesind-hjerne skal være etableret før kontakten til mesteren er mulig. Mesteren påvirker disciplen med gruppeidéer via disciplens egen sjæl, der kommunikerer idéen videre ned i den inkarnerede bevidsthed i personligheden. Mesterens gruppe er forbundet med en telepatisk og magnetisk tankeform, der opretholdes af mesterens vilje. Det betyder, at man bliver en del af gruppen ved at opfange gruppeidéerne og udføre tjenestearbejdet. Langt de færreste idéer opfattes direkte fra intuitionens plan (buddhi) af disciplen, for de nedtrappes af mesteren, så disciplen via mental telepati kan opfange dem.

2. Telepati mellem en mester og mesterens gruppe.

Det er den metode, en mester bruger til kommunikation med sine disciple. Mesteren påvirker hele gruppen med en idé og afventer deres reaktion, og på den måde vurderes gruppen.

3. Telepati mellem subjektive og objektive grupper.

Der hentydes her til discipelgrupper, der arbejder bevidst sammen på de indre eksistensplaner, og som forsøger at etablere kontakt til andre grupper på det ydre eksistensplan – dvs. grupper, som ikke er en del af deres egen gruppe. Forudsætningen for kontakt er, at de ydre gruppemedlemmers hjertecenter er vækket. Et aktivt hjertecenter indikerer inklusivitet, gruppeforståelse og gruppekontakt, men også gruppetænkning og et aktivt liv. Telepati mellem grupper styrkes af en holdning af konstant refleksiv tænkning og urokkelig gensidig kærlighed.

4. Telepati mellem Hierarkiets mestre som samlet gruppe eller en del af Hierarkiet og discipelgrupper.

Det er et eksperiment, og der kan ikke siges meget om det ud over, at det vedrører forsøget på at inspirere de mest fremtrædende grupper, som man under ét kalder Verdenstjenergruppen.[1]

 

 

_________________________________

[1] Det er muligt frit at downloade artiklen Verdenstjenergruppen af Alice A. Bailey fra www.visdomsnettet.dk

_________________________________

Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Download-fil: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI - Kenneth Sørensen


Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Læsefil med vendbare sider: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI