Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (17 af 17)


Telepati er et almindeligt fænomen. Dagligt er man i telepatisk kontakt med omgivelserne. Telepati mellem sjæl og personlighed er noget andet.

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (17 af 17)

Forskning og forsøg med telepati

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-31

 

I Telepathy opstiller Alice A. Bailey en række forudsætninger for at gennemføre eksperimentelle forsøg med telepati. Det er ikke muligt inden for rammerne af denne artikel at beskrive alt, hvad hun siger, men en række væsentlige punkter skal kort nævnes.

De mennesker, der indleder forsøg med telepati, kan med fordel overveje en række anvisninger, for en vellykket telepatisk overførsel forudsætter følgende:

Ønsker om at opnå resultater eller frygt for fiasko umuliggør telepatisk arbejde. Emotioner eller begær hos modtageren skaber en udadgående energistrøm, der tilbagekaster eller frastøder det, der forsøger at få kontakt – eksempelvis en bevidst udsendt tanke fra nogen, der forsøger at skabe kontakt.

  • Hvis tankestrømmene fra afsenderen er udsendt med en stærk intention om at skabe et tilfredsstillende indtryk, virker de som en boomerang. De returneres til det center, der udsendte dem, for de trækkes tilbage af kraften fra den vibration, der udsendte dem. Hvis afsenderen derfor har et stærkt ønske om at opnå kontakt, returneres tanken til afsenderen.
  • Hvis den modtagende part har et stærkt ønske om et godt resultat, udsender forventningen en stærk energistrøm, og derfor bliver den indkommende energi blokeret og returneret til den, der har afsendt den. Eller hvis modtageren er klar over det, og derfor forsøger at tilbageholde sine forventninger, vil det ofte medføre, at modtageren opbygger en uigennemtrængelig mur af de undertrykte ønsker. Derfor er en neutral og afventende holdning nødvendig.
  • Mennesker, der er polariseret i forskellige centre, kan ikke kommunikere telepatisk. Derfor er det en forudsætning, at man eksperimenterer med mennesker, som fungerer på samme bevidsthedsniveau og ud fra det samme center.
  • Når to mentale typer søger telepatisk kontakt og den ene part er stresset eller optaget af et mentalt problem og derfor omgivet af en mental mur, er telepati ikke mulig.

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-32

 

Når et telepatisk forsøg skal udføres, anbefales det at gøre det sådan:

  • Undgå barrierer mellem afsender og modtager – f.eks. mangel på sympati og kærlighed eller kritik og mistro.
  • Afsenderen skal først og fremmest være fokuseret på at skabe et præcist symbol, et tydeligt ord eller en klar tanke. Det drejer sig ikke om at fokusere på modtageren. En hurtigt visualisering af modtageren og udsendelse af kærlighed og øjenkontakt er nok til at etablere en god kontakt.
  • Modtageren skal et minut eller to tænke med kærlighed og hengivenhed på afsenderen og derefter glemme personligheden. Derefter er energitråden mellem de to etableret.
  • Modtageren skal arbejde frit og undgå at koncentrere sig om at modtage korrekt, eller forsøge at ”se” symbolet eller tanken. Det skal ske ubesværet og ubekymret. Opmærksomheden skal rettes mod hjernens billeddannende evne. Hjernen registrerer automatisk tankesindets indhold, når tankesind, følelser og krop er afspændt og modtagelig.

Det er vigtigt at alle former for telepatisk arbejde tjekkes og dobbelttjekkes. Det er forudsætningen for en telepatisk videnskab, der er baseret på sandhed og virkelighed.

Det er også vigtigt at skabe et omgivende miljø af sindsro og afspændthed, for alle former for støj forhindrer telepatisk arbejde.

Den mentale telepati omfatter desuden evnen til at respondere og tappe de kollektive tankeformer, som verdens tænkere bidrager med. Ofte er mennesker i samme videnskabelige miljøer i tæt telepatisk kontakt, fordi de stiller ind på de samme mentale frekvenser. Det betyder, at det fremover bliver langt vanskeligere at skjule forskningsmæssige resultater, for så snart de er formuleret i tankestoffet, kan de ”hentes ned” af tænkere, der arbejder ad beslægtede baner.

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-33

 

 

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Download-fil: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI - Kenneth Sørensen


Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Læsefil med vendbare sider: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI