Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (9 af 17)


Telepati er et almindeligt fænomen. Dagligt er man i telepatisk kontakt med omgivelserne. Telepati mellem sjæl og personlighed er noget andet.

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (9 af 17)

Folkeforbundet – en idé,

der blev modtaget telepatisk

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-20

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-21Det er muligt at give et eksempel på en telepatisk idé, der blev undfanget på de højeste planer, og som senere blev modtaget og manifesteret på det fysiske plan. Eksemplet handler om, hvordan idéen til Folkeforbundet – forløberen for FN – blev præsenteret for den daværende amerikanske præsident Woodrow Wilson (billedet th.). Samtidig gør Alice A. Bailey opmærksom på, at ingen kan påberåbe sig retten til en idé fra de indre planer, fordi den ofte modtages samtidig af mange mennesker, der er telepatisk modtagelige:

 

 

 

”Det siges ofte meget generelt, at der er mennesker, som har modtaget højere tankestrømme eller har responderet på en impuls fra det Universelle Tankesind. Bogstaveligt og teknisk set er det ikke korrekt. Det Universelle Tankesind aflæses af et medlem af det planetariske Hierarki, og der uddrages det, som er i overensstemmelse med mesterens mentale evner og kapacitet og de øjeblikkelige behov, der fornemmes af de involverede mestre. Derefter præsenterer mesteren den nye idé, den nye opdagelse eller den nye åbenbaring for de andre mestre (naturligvis telepatisk), og senere, når mestrene har diskuteret den, præsenteres den for mesterens discipelgruppe. I gruppen finder mesteren en discipel, der reagerer mere spontant og intelligent end de andre. Disciplen kan derefter ved hjælp af sin klare tænkning og evnen til at formulere tankeformer påvirke andres tænkning, og de opfatter idéen som deres egen. De fanger idéen og manifesterer den. Enhver betragter det som et privilegium at realisere idéen, og på grund af den enkeltes særlige evne og spontane ansvarsfølelse vil hver især sætte al energi ind på at arbejde og kæmpe for sin tankeform.

Et eksempel på forløbet er idéen til Folkeforbundet. Før mesteren Serapis påtog sig sin specielle opgave, forsøgte han at føre en konstruktiv idé igennem for at hjælpe menneskeheden. Han undfangede idéen om politisk verdensenhed, som skulle udføres som en intelligent sammenslutning af verdens nationer med det formål at skabe international fred. Han præsenterede idéen for mestrenes konklave, og man fornemmede, at det var muligt at gøre noget. Mesteren Jesus påtog sig at præsentere idéen for sin discipelgruppe, fordi han arbejdede i Vesten. En af disciplene på de indre planer opfangede forslaget og gav det videre (eller rettere nedtrappede det), for at oberst House kunne opfatte idéen i sin hjerne. Uden at vide hvor idéen kom fra (for det havde han ingen anelse om), præsenterede han idéen for en 6. stråle aspirant ved navn Woodrow Wilson. Derefter blev idéen, som nu var styrket af mange lignende tanker i manges tankesind, præsenteret for verden. Det er vigtigt at huske, at en discipels opgave er at fokusere en energistrøm af en bestemt type på det fysiske plan, hvor den kan blive et magnetisk kraftcenter, der kan tiltrække lignende idéer og tankestrømme, som ikke er stærke nok til at leve ved egen kraft eller til at få tilstrækkelig stærk indflydelse på menneskehedens bevidsthed”.

Alice A. Bailey: Telepathy, p. 4-5

Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Download-fil: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI - Kenneth Sørensen


Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Læsefil med vendbare sider: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI