Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (4 af 17)


Telepati er et almindeligt fænomen. Dagligt er man i telepatisk kontakt med omgivelserne. Telepati mellem sjæl og personlighed er noget andet.

FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI (4 af 17)

Telepatiens funktion

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-06

 

Det er det æteriske energifelt, der muliggør telepati. Energifeltet forbinder alle levende skabninger med hinanden. Enhver tanke- og følelsesvibration vil ikke kun påvirke det personlige psykologiske miljø, men udsender desuden frekvenser i det umiddelbare nærmiljø og påvirker den omgivende tanke- og følelsesmæssige atmosfære.

De forskellige former for bevidsthedsstrømme modtages og afsendes via bestemte æteriske centre langs rygraden. De udmunder i en tragtlignende æterisk form på forsiden af det fysiske legeme i den del af det æteriske legeme, der rækker ud over det fysiske legeme. Clairvoyante ser dem som tallerkenformede, roterende, lysende hjul. Derfor kaldes de ”chakraer”. Chakra er et sanskritord, der betyder ”hjul”. Chakraerne er forbundet med æteriske centre i rygsøjlen. Langs rygraden er der i alt syv primære centre, som modtager og distribuerer energi eller bevidsthedsstrømme, og det samme er der i hovedet.

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-07

Fem centre eller chakraer er i stand til at
formidle og modtage telepatiske indtryk

Planche-Telepati

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Bevidsthedsstrømme, der når den fysiske hjerne og nervesystemet via æterlegemet, kommer enten inde fra det individuelle energisystem, der består af det fysiske legeme, følelseslivet, tankelivet og højere åndelige instanser, eller de kan komme fra andre menneskers bevidsthedsstrømme, uanset om de er inde eller ude af inkarnation. Om et menneske er inkarneret eller diskarneret er uden betydning. I langt de fleste tilfælde er man ikke klar over, at man har modtaget en tanke fra et andet menneske. Den opstår spontant i tankesindet og blander sig med den strøm af tankeformer, der konstant gennemstrømmer ethvert menneskes tankesind.

Fem centre eller chakraer er i stand til at formidle og modtage telepatiske indtryk. Hvilket center, der er i funktion, afgøres af det bevidsthedsindhold der formidles eller modtages. Personlige og individuelle energier bruger sakral-, solar plexus-, og halscentret. De øvrige centre plus halscentret, som også kan bruges til højere funktioner, formidler impulser, der vedrører kollektive energier og gruppeforhold. De to øverste centre udsender og modtager altid bevidsthedsstrømme, der er uselviske, og som vedrører idéer og tanker, der bidrager til menneskehedens vækst. Pandecentret er kun involveret i telepatiens styrende og transmitterende proces, og er derfor ikke målet for modtagelse af indtryk. Først skal de enkelte centre beskrives kort, og derefter vil de forskellige former for telepati blive beskrevet. I præsentationen tages der udgangspunkt i Telepathy af Alice A. Bailey.[1]

 

Sakralcentret

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-08Et uudviklet menneske modtager impulserne gennem sakralcentret. Det drejer sig om impulser, der vedrører det fysiske liv eksempelvis appetit, behag og ubehag. I nutiden er det kun få mennesker, der udelukkende lever via sakralcentret. Det vil være et menneske med en relativ lille og nedadrettet aura. Ingen impulser kan komme fra højere kilder end fra mennesket selv. De strømmer nedad gennem auraen til sakralcentret, og indtrykkene er helt instinktive.

 

Solar plexus-centret

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-09Gennemsnitsmennesket modtager sine impulser via solar plexus-centret. Alle indtryk får adgang til auraen via solar plexus-området i æterlegemet. Medier, der arbejder med astral clairvoyance, fungerer ved hjælp af solar plexus-centret. De modtager impulser fra astrale former og skabninger, der eksisterer på astralplanet, ad denne kanal.

 

 

 

 

Hjertecentret

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-10Hjertecentret er involveret i indtryk, der vedrører grupperelationer – dvs. grupper af mennesker, der arbejde sammen om et fælles mål.

 

 

 

 

 

 

Halscentret

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-11Der findes også en indgangsport i den magnetiske aura i området omkring halscentret. Halscentret bruges ofte af mennesker, der har kreativt skabende arbejde. De mest udviklede mennesker har desuden etableret direkte kontakt til sjælen og er åbne for intuitive idéer, der er kilden til deres skabende virksomhed.

 

 

 

 

Hovedcentret

 

Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati-12Via hovedcentret er mennesket sensitivt over for de højeste åndelige indtryk, som kan stamme helt oppe fra – eller inde fra – det atmiske plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey, Telepathy, pp. 115-118

_________________________________

Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Download-fil: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI - Kenneth Sørensen


Artikel-Fra-instinktiv-til-åndelig-telepati
Læsefil med vendbare sider: FRA INSTINKTIV TIL ÅNDELIG TELEPATI