Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (14 af 21)


Fjerde år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (14 af 21)

Øvelse til forædling af modsætninger

 

1. Sid i en behagelig stilling. Afspænd alle muskler. Lad følelser og tanker falde til ro. Træk vejret langsomt og rytmisk.

2. Tænk på den egenskab, du ønsker at forædle. Forstå dens kvalitet og virkninger. Vurdér den i tankerne og med dine følelser og beslut dig til at udvikle den mere og mere.

3. Påkald den nu direkte. Som hjælp kan du nævne den flere gange eller læse en kort sætning, der har forbindelse med den.

4. Forpligt dig til at fastholde og give udtryk for denne egenskab hele dagen, uanset hvad der sker, og at være dens levende eksempel og udstråle den.

 

"Som-om"-teknikken

Det første, der skal være helt klart vedr. "som-om"-teknikken, er, at det ikke drejer sig om at bilde sig selv ind, at man ikke har det pågældende blændværk. Metoden er ikke fortrængning. Det er snarere en erkendelse af blændværket og derefter en beslutning om at fortsætte på trods af det. Man kender det alt for godt, men nægter at identificere sig med det, og på den måde kan man så at sige holde det på afstand.

Her er et eksempel: Man kan føle sig nedtrykt, og man opfatter depressionen som en bølge af følelser. Man holder afstand til følelsen. Den kan skylle ind over en, men den kommer ikke fra sjælen, og som sjæl forsøger man at handle "som-om" følelsen ikke var der. Dette gør hele forskellen. Man fornægter ikke en eksisterende kendsgerning, men sætter den på sin rigtige plads.

At handle "som-om" kræver helt klart en hel del disidentifikation, og arbejder man videre med denne teknik, som beskrevet i anden instruktion, vil det bidrage til at udvikle evnen til at bruge denne metode. Det vil også være helt tydeligt, at når man handler "som-om", så er man ikke plaget af et dominerende blændværk, og det betyder generelt, at man skal udtrykke dens modsætning. F.eks. kræver det mod at leve videre "som-om" man er fri for frygt. Og det kræver en stæk positiv holdning at handle "som-om" man ikke føler nogen form for depression. Ved at benytte disidentifikation, forædler man samtidig modsætningen. De tre metoder er nært forbundet.

Det er sindet, der styrer

At handle "som-om" har den fordel, at det virker øjeblikkeligt. Man skal ikke vente på resultater, som med de andre teknikker, der er mere dybtgående og derfor virker langsommere. "Som-om"-teknikken kortslutter i en vis forstand den astrale natur. Det er tankesindet, der beordrer og styrer astrallegemet til at fungere rigtigt. Tankesindet fortsætter uden at tage hensyn til de følelsesmæssige reaktioner. Tanken isolerer dem og forhindrer dem i at gribe ind. Det fjerner ikke blændværket, men det gør det midlertidigt kraftesløst.

Desensibilisering

"Som-om"-teknikken er effektiv, når der er en bevidst følelse, der er i modstrid med den måde, man ønsker at fungere på. Det vil lykkes, hvis følelsen, der skal overvindes, ikke er alt for intens. Men når frygt eller en anden følelse er meget intens, så er den teknik, der skal anvendes, desensibilisering[1] eller teknikken til imaginær træning. Og hvis der findes en blokering fra underbevidstheden med traumatiske oplevelser fra fortiden, der har dannet et kompleks, vil det være vanskeligt og i nogle tilfælde endda umuligt at handle "som-om". I disse tilfælde må man først bearbejde blokeringen ved at benytte metoder, der er tilpasset tilstanden.

 

 

_________________________________

[1] Fjernelse af overfølsomhed.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6