Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (12 af 21)


Fjerde år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (12 af 21)

Høj intelligens − stor utålmodighed

 

Intellektuelle evner er ofte årsag til utålmodighed. Mennesker, der tænker hurtigt, opfatter med klarhed og gennemfører opgaver med stor faglighed, har tendens til at være utålmodig overfor mennesker, der er mere langsomme og ikke så kompetente, uden at se de vanskeligheder, som den knap så dygtige må kæmpe med. I virkeligheden burde de mennesker, der har nået høje intelligens- og integrationsniveauer, være i stand til at se andres problemer meget lettere, og derfor have større forståelse for deres situation og vise dem større medfølelse. Men det er sjældent tilfældet hos typer med en dominerende vilje, for de er optaget af at komme videre for at nå deres egne mål.

Tolerance

Erkendelse af et bredere billede og af den kendsgerning, at man ikke kan forvente fuldkommenhed, er det første skridt i bearbejdelse af dette blændværk. Mennesket befinder sig i et ufuldkomment univers, hvor det sammen med alt levende er under udvikling mod større bevidsthed, flere egenskaber og til sidst fuldkommenhed. Det er en langsom proces, hvor alle er involveret, og ingen har ret til at være utålmodig, når det gælder utilstrækkeligheder og ufuldkommenheder hos andre mennesker. Denne erkendelse fjerner den fejlagtige tanke, at alle har de samme egenskaber og er nået til samme udviklingsniveau. Holdningen udvikler større tolerance.

Igen vil teknikken til rigtige proportioner være en hjælp, og det samme gælder forædling af den humoristiske sans. Irritation og vrede skyldes ofte ligegyldige ting − men humoristisk sans kan få latterlige reaktioner til at forsvinde.

En af vanskelighederne ved den form for blændværk er, at de har tendens til at virke overrumplende, men hvis man øver sig i de forskellige teknikker, som f.eks. disidentifikation, "som-om" og upersonlighed, vil det gradvis nedbryde tendensen til en hurtig automatisk irritabel reaktion.

Ydmyghed og accept

Når det drejer sig om at forædle modsætninger, skal man prøve at udvikle ikke alene de indlysende modsatte egenskaber som tålmodighed, overbærenhed og tolerance, men også f.eks. ydmyghed. Ydmyghed kan nedbryde overlegenhedsfølelsen, som ofte er årsag til utålmodighed. Man må ofte bearbejde ét blændværk sideløbende med et andet, fordi de som regel stimulerer hinanden.

Accept er en anden egenskab, der skal forædles, fordi accept skaber en generel modstand mod disse blændværk. Når man holder op med at stritte imod forhindringer og ufuldkommenheder i omgivelserne og udvikler evnen til at være accepterende, så udvikler man samtidig tolerance og ligevægt. Det vil spare en masse energispild.

Det er en hjælp at søge årsagen til et blændværk og at tro på, at man har magt til at ændre det. Et menneske, der i hele sit liv har lidt af utålmodighed og irritation, mener ofte, at det er karaktertræk i personligheden, og at det ikke kan ændres. Hvis det til sidst erkender, at det giver en overlegenhedsfølelse, der kan bearbejdes, vil blændværket forsvinde.

Kuren er kærlighed

Som konklusion kan man sige, at en vigtig egenskab hos de "positive" blændværk er en forkert og nogle gange voldelig anvendelse af energi. Den "positive" mennesketype har mere energi, end de "negative" typer, og det er ofte vanskeligt at styre denne energi og kun bruge den på en klog og konstruktiv måde. Sådan et menneske har et stort potentiale og kan opnå meget. Men den indre kraft indeholder også potentialer til at være destruktiv.

Modsætningen, der kan forædles af alle, som har for meget energi og vilje, er kærlighed. Kærlighed er den rigtige løsning på de problemer og vanskeligheder, der opstår. Kærlighed afbalancerer de "positive", dynamiske og medrivende kræfter, og kærlighed sørger for, at de anvendes rigtigt.

Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6