Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (13 af 21)


Fjerde år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (13 af 21)

TEKNIKKER

 

Forædling af modsætninger

De to første teknikker − disidentifikation og rigtige proportioner − blev beskrevet i anden instruktion. De to næste er forædling af modsætninger og "som-om"-teknikken. Den første, der er en af de enkleste og nemmest at forstå, er også en af de vigtigste psykologiske og åndelige metoder til bearbejdning af personlige blændværk. Den er en hjælp, når man prøver kræfter med psykologiske, nervebetonede og også psykiske vanskeligheder, og den er "mestermetoden" specielt til de negative blændværk.

Hvis det er vanskeligt at bekæmpe et blændværk direkte, er det som regel lettere at forædle dets modsætning. Det kan medføre, at man når et punkt, hvor modsætningen besejrer blændværket. F.eks. er det vanskeligt at bekæmpe frygt direkte. Det er nemmere at udvikle "mod", så frygten reduceres og til sidst helt fjernes.

Det er en metode, der har været inkluderet i de fleste åndelige trosretninger, og den omtales i Patanjalis Yoga Sutras:

 

"For at overvinde forhindringerne

og deres følgevirkninger

kræves intens anvendelse af viljen

på en eller anden sandhed (eller et princip)."

(Sutra 32 i første bog)

 

Alice A. Bailey har i sine kommentarer til denne sutra[1] opstillet de syv forhindringer og modsætningerne:

Forhindringer                          Metode til bearbejdelse

1. Legemlige begrænsninger        Sund, fornuftig levevis

2. Mental træghed                       Kontrol over livskraften

3. Fejlagtige spørgsmål                Målrettet tænkning

4. Ligegyldighed                          Meditation

5. Dovenskab                             Selvdisciplin

6. Manglende kontrol af vrede      Korrekt analyse

7. Fejlagtig opfattelse                  Indre oplysning

Det er eksempler på, hvordan teknikken kan benyttes til større erkendelse af sjælen, men den er i også egnet til bearbejdelse af ethvert blændværk eller et uheldigt karaktertræk.

Den horisontale og den vertikale metode

Der findes to måder til forædling af en modsætning: Den ene er den psykologiske metode − eksempelvis at forædle mod for at neutralisere frygt, kærlighed for at neutralisere had osv. Metoden kan kaldes den horisontale metode. Den anden kan man kalde den vertikale metode, fordi den medfører påkaldelse af sjælen. Nedstrømningen af sjælens energi og lys neutraliserer og nedbryder blændværket.

Det er nødvendigt at have en klar forståelse af det blændværk, der skal nedbrydes, hvis teknikkerne skal være effektive. Det gælder specielt ved forædling af modsætningerne. Man er afhængig af at forstå blændværket rigtigt for at kunne foretage det rigtige valg af blændværkets modsætning. Viljen er også et vigtigt aspekt i denne teknik, fordi metoden kræver en vedholdende indsats for at udvikle den latente egenskab.

Teknikken til forædling af modsætninger kan benyttes til de fleste blændværk. F.eks. modsætningen til egoisme er gruppebevidsthed og universalitet − modsætningen til ensomhed og isolation er samarbejde − osv. Men som en helt speciel øvelse er denne teknik den bedste til at afbalancere de negative blændværk. Det beskrives i næste instruktion.

Kombination af teknikker

Processen med at forædle modsætninger er mere eller mindre effektiv, og ofte er den ikke helt tilstrækkelig, specielt når intensiteten i blændværket er meget stærk. Når det f.eks. drejer sig om dyb frygt, så er det ikke tilstrækkeligt at forædle "mod". Det vil også være nødvendigt at benytte andre teknikker. Helt generelt vil det altid være et godt princip at benytte mere end én teknik og at kombinere dem, og gøre virkningerne komplementære.

Den følgende øvelse kan anvendes til at forædle enhver af de egenskaber, der er nævnt i nedenstående opstilling, eller enhver anden egenskab, man føler, man har behov for.

 

Blændværk                     Modsætning

o Selvoptagethed               Interesse for andre

o Mindreværdskompleks     Tillid

o Selvmedlidenhed             Barmhjertighed

o Depression                     Glæde

o Overaktivitet                   Rytmisk handling

o Dovenskab                     Aktivitet

o Konflikt                          Harmoni

o Kritik                             Anerkendelse

o Ubeslutsomhed               Vilje

o Grådighed                     Generøsitet − deling

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Light of the Soul, Lucis Publishing Company, New York, 1927.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-04-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6