Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PASSER & VINKEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Passer-&-Vinkel-Erik-Ansvang

PASSER & VINKEL (3 af 13)


Passeren tegner cirklen, der er symbol på Skaberen - verdensarkitekten, hensigten og årsagen. Vinklen tegner kvadratet, som er symbol på det skabte - Universet eller virkningen.

PASSER & VINKEL (3 af 13)

PASSEREN

 

Passer-&-Vinkel-05

 

Passeren symboliserer guddommelig fuldkommenhed

 

Passer-&-Vinkel-06En passer bruges som bekendt til at tegne en cirkel, og det er udgangspunktet for den korrekte fortolkning af symbolet. Cirklen er et af de ældste og vigtigste symboler, for cirklens midtpunkt betegner det første trin i skabelsen – dvs. det aspekt af uendeligheden, der ligger til grund for alt liv og manifestation. Det er centralpunktet, der både er over alt og ingen steder. Derfor sagde Sankt Augustin: ”Gud er en cirkel, hvis centrum er overalt, og hvis omkreds er ingen steder”. Aurelius Augustin (354-430 e.Kr.) var den mest indflydelsesrige kirkefader, og han var både teolog og filosof i senantikken. Fornavnet Aurelius er i øvrigt usikkert. Det grænseløse centrum er et symbol på den transcendente Gud. Cirklen, kuglen eller Universet udgår fra centret og markerer en begrænsning. Det er et symbol på den immanente Gud, som manifesterer sig i begrænsede former i den stoflige verden.

Når man tegner en cirkel med en passer, sætter man det ene passerben i centrum, og med det andet passerben tegner man en cirkel. Punktet i centrum af cirklen symboliserer Gud, Det Absolutte, det evige og det uendelige – det, der hverken kan defineres, beskrives eller fattes. Derfor er punktet reelt usynligt eller dimensionsløst. Selve cirklen er symbol på skabelsen – dvs. på Universet og på den begrænsning, som den ubegrænsede Skaber manifesterer. Og ved begrænsningen opstår dualiteten mellem punktet og cirklen, ånd og stof − Skaberen og det skabte − Selvet og ikke-selvet – sjæl og personlighed – indre og ydre − osv.

Artikel-Passer-&-Vinkel-Erik-Ansvang
Download-fil: PASSER & VINKEL af Erik Ansvang


Artikel-Passer-&-Vinkel-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: PASSER & VINKEL