Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ASTRALE VIRKELIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater

DEN ASTRALE VIRKELIGHED (15 af 20)


Vil man arbejde med højere energier end de fysiske - tankens og kærlige følelsers kraft - kræver det kendskab til det materiale, energierne arbejder igennem.

DEN ASTRALE VIRKELIGHED (15 af 20)

Astrallegemets udseende

 

Den-astrale-virkelighed-18-LeadbeaterMange spørger om, hvordan astrallegemerne ser ud. De, der har set dem, er nogle gange overrasket over at opdage, at det ikke ligner de illustrationer, der er vist i nogle af åndsvidenskabens bøger – eksempelvis Det synlige og det usynlige menneske.[1] De glemmer, at bogen blev skrevet specielt for at henlede opmærksomheden på farverne i den lysende aura af astralt stof, og hvilke følelser, lidenskaber og begær farverne repræsenterer. Illustrationerne giver derfor et levende billede på hverdagens tanker og følelser, som menneskets udvikling påvirkes af. Derfor er legemerne ude af proportion, fordi et enkelt aspekt fremhæves specielt, mens andre aspekter holdes i baggrunden. Den fysiske form er kun skitseret med blyant for at vise den ægformede auras relative størrelse. I virkeligheden er den fysiske krop langt mere tydelig end vist på tegningerne. Astrallegemet er en nøjagtig kopi af den fysiske form, der er helt adskilt fra det omgivende lysende stof, og derfor er den nem at genkende. Enhver form i fysisk stof har en tilsvarende form i astralt stof, for astrallegemet er stærkt tiltrukket af den fysiske form. Der findes en pendant i astralt stof for ethvert fysisk objekt, og genparten er altid identisk. Overalt, hvor der er fast fysisk stof, er det gennemstrømmet af astralt stof fra det laveste astrale underplan. Og overalt, hvor der er fysisk stof i flydende tilstand, er det gennemstrømmet af astralt stof fra det andet astrale underplan set nede fra og opad. Og overalt, hvor der er fysiske luft- og gasarter, er det gennemstrømmet af astral stof af det tredje astrale underplan set nede fra og opad – osv. På samme måde som der ikke er problemer med at skelne en fast genstand fra den luft, der omgiver den på det fysiske plan, er der heller ingen problemer med at skelne den astrale genpart fra det, der kan kaldes den astrale luft eller stof fra tredje underplan, som omgiver den.

Det er sandt, at den del af menneskets ægformede astrallegeme, der er synligt manifesteret på de lavere planer, er i overensstemmelse med formen på kausallegemet (sjælslegemet). Det er også sandt, at ud af den astrale stofmasse, der udgør det samlede ægformede astrallegeme, befinder ca. 99% af det astrale stof sig inden i den fysiske form. Årsagen er den meget stærke tiltrækning, som den fysiske form har på det astrale stof. Et andet faktum er, at når en vane bliver tilbage i en form – dvs. en slags impuls, der cirkulerer i de astrale strømninger – vil vanen eller impulsen fortsætte i meget lang tid efter, at årsagen til den er opgivet. Selv under søvnen, når man forlader det fysiske legeme og bevæger sig omkring i astrallegemet, fortsætter astrallegemet med at bevare nøjagtig det samme udseende som den fysiske form. Det gælder også, når det fysiske legeme definitivt forlades i døden. Vanen fortsætter stadig, og formen bevares i hele det almindelige astrale liv.

Et andet spørgsmål om astrallegemets udseende, som man skal huske, er, at astralt stof er langt mere plastisk og fleksibelt end fysisk stof. Astralt stof formes nemt ved hjælp af ​​tanken. Hvis et menneske forestiller sig, at det har en særlig form, vil astrallegemet øjeblikkeligt antage den ønskede form, og den vil den beholde, så længe menneskets tanker fastholdes på formen, men det øjeblik, mennesket glemmer fokuseringen – eller hvis opmærksomheden bliver distraheret – vil det astrale stof indordne sig under den gamle vane, og det vil straks flyde tilbage i sin oprindelige form. Et menneske kan derfor tage nøjagtig det udseende, det har lyst til, men det kan ikke beholde formen permanent uden at bruge al sin tid på at opretholde tanken. Imidlertid vil en tanke, som er næsten konstant til stede i menneskets tankesind langsomt medføre en permanent ændring. Det er også til en vis grad sandt på det fysiske plan. Det menneske, der i årevis lever et groft og nedværdigende liv, begynder at vise tegn på det i ansigtet og formen, mens det menneske, der er gået fra et umoralsk liv til et moralsk og medmenneskeligt liv, gradvis viser en tydelig forbedring i den fysiske fremtoning. Selv om ændringen normalt sker gradvist, er der eksempler på, at det kan ske overraskende hurtigt.

 

Den-astrale-virkelighed-19-Leadbeater

Stigmata-fænomenet

 

Nogle tilfælde, der kaldes ”Mind-cure”, illustrere princippet, og det samme gælder stigmata-fænomenet på kroppene, der ofte opstår under ekstase. H.P. Blavatsky omtaler nogle interessante tilfælde i Isis Unveiled. Astralt stof er meget lettere at påvirke end fysisk stof, og derfor er det indlysende, at en tilsvarende ændring kan ske hurtigere med astrallegemet.

Illustrationen af astrallegemet stammer fra “Det synlige og det usynlige menneske” af C.W. Leadbeater.

 

_______________________________

[1] Link til C.W. Leadbeaters e-bog: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE

_______________________________

Artikel-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater
Download-fil: DEN ASTRALE VIRKELIGHED - C.W. Leadbeater


Artikel-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN ASTRALE VIRKELIGHED