Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Symbolik-Alice-A-Bailey

SYMBOLIK (2 af 4)


Et symbol er et ydre, synligt tegn på en indre og åndelig kraft. Det er materialiseringen af kræfter eller energier - den objektive form som en ide, der findes i det universelle tankesind.

SYMBOLIK (2 af 4)

3. De arketypiske symboler

 

Endelig er der de arketypiske symboler, som alene kan opfattes af mennesker, der har tilstrækkelig mental vision og koncentration. Arketypiske symboler findes kun på mentalplanet, og disse symboler er primært former skabt af mennesker, der har opnået sjælskontakt. Derfor er de helt og holdent subjektive. Dette aspekt af sym­bollæren er relativt nyt for offentligheden. Årsagen er, at kun de, der har opnået en vis grad af sjælskontakt, og som er ved at blive opmærksomme på deres subjektive og åndelige natur, kan kontakte de arketypiske symboler og manifestere dem, så deres medmennesker også får mulighed for at blive opmærksomme på deres eksistens.

Efterhånden som menneskeheden udvikler sig i retning af øget åndelighed, sker der en tilsvarende forøgelse af opfattelsen og forståelsen af disse subjektive former. Endnu ved man kun lidt om deres egentlige betydning, og en stor del af fortolkningsarbejdet vil i en længere periode være spekulativt, men måske kan der gives nogle antydninger af deres betydning.

 

Symbolik-03-Alice-A-Bailey

 

1. Der er tale om de former, som i mentalplanets enorme verden legemliggør Den Nye Tidsalders lære kombineret med tidligere tiders sandheder. Det har stor betydning, at der − nu hvor verden er på vej ind i et nyt astrologisk tegn og grundlaget for en ny rodrace begynder at vise sig i Nordamerika, New Zealand og Australien − vågner en aktiv interesse for symbolik og symbolforståelse. I de seneste to århundreder er der desuden sket en hurtig udvikling af menneskehedens tænkeevne, og det har ifølge sagens natur fremkaldt en mere generel kontakt med de arketypiske former, som kun findes på mentalplanet.

2. De arketypiske symboler er i nogle tilfælde bestemte væseners, kræfters eller devaers former. Eller rettere − de er en fortolkning af deres former, sådan som nogle er i stand til at opfatte dem med deres fysiske bevidsthed.

3. Det er de former, som de syv hovedstrømme af guddommelig energi (de syv stråler) arbejder igennem før indførelsen af en ny rodrace og en ny natur. Racer, civilisationer og kontinenter med deres forskellige fysiske kendetegn er kommet og gået, og ifølge åndsvidenskaben er de alle opstået i det guddommelige tankesind. De går fra tankens verden (mentalplanet) til begærets (astralplanet), og derfra til objektiv eksistens på det fysiske plan. Tanker er ting. Ideer tager form, for som Plutarch siger (De Placit Philos.): ”En ide er et ikke-fysisk væsen, som ingen tilværelse har i sig selv, men som giver form til formløst stof og derfor bliver årsag til manifestation.” Mange af disse symboler er de mentale former, der ligger bag de ydre fysiske former.

 

Symbolik-04-Alice-A-Bailey

 

Menneskeheden har altid betragtet fysiske symboler som tegn på naturens indre kræfter, men det er først i 5. rodraces 5. underrace, at tankesindet har fået betydning, og hvor menneskets personlighed – mentallegemet, astrallegemet og det fysiske legeme – er blevet koordineret. Derved er det blevet muligt at kontakte de mentale former og sædtanker, som engang vil blomstre i 6. rodraces civilisation.

4. Det er de samme symboler, som mestrene og de indviede benytter, når de underviser deres disciple i skabelsesprocesserne og de lovmæssigheder, der styrer både verdenssjælens og den individuelle sjæls evolution, samt i de mysterier i den guddommelige plan, der fortsat skal være skjult for mennesker, der er styret af deres astrale begær. Derfor kan de ikke betros den viden, der ligger skjult i disse symboler. Årsagen er, at mange symboler rummer nye og ofte farlige informationer. For de højt udviklede, der har nøglen, rummer de formler, som gør det muligt at kontakte og anvende energier på energiernes eget plan. Energierne kan på denne måde kontrolleres med det formål at realisere den guddommelige plan. Det er denne metode, mestrene bruger i deres undervisning af mennesker, som er parate til at forstå denne viden, og som samtidig er i stand til at holde sandheden om den nye åbenbaring skjult for de, der vil misbruge deres viden til egoistiske og materialistiske formål.

Betydningen af studiet af symbolik kan ganske enkelt ikke overdrives, men forståelsen skal baseres på dybtgående og detaljerede studier. Den, der studerer symbolik, skal være i besiddelse af en klar mental forståelse og være i stand til at udelukke forudfattede holdninger og teorier. Endelig kræves der udvikling af intuition og åndsvidenskabelig indsigt, sådan at betydningen af symbolet og for­målet med dets eksistens kan fattes.

Symbolstudiet er derfor en form for meditation, og de love, der styrer meditation, kan med fordel benyttes.

I Yoga Sutras af Patanjali − en af verdens ældste afhandlinger om meditation − er der skitseret fire stadier:

Artikel-Symbolik-Alice-A-Bailey
Download-fil: SYMBOLIK - Alice A. Bailey


Artikel-Symbolik-Alice-A-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SYMBOLIK