Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Symbolik-Alice-A-Bailey

SYMBOLIK (3 af 4)


Et symbol er et ydre, synligt tegn på en indre og åndelig kraft. Det er materialiseringen af kræfter eller energier - den objektive form som en ide, der findes i det universelle tankesind.

SYMBOLIK (3 af 4)

Symbolets form

 

Symbolik-05-Alice-A-Bailey

 

Ifølge Patanjali skal der først fokuseres på formen. Det involverer en forståelse af hele sym­bolets struktur. Symbolets form − med alle de mindre former den består af − opfattes ved hjælp af synet. Det er det første og mindst vigtige stadie, og for den mere erfarne studerende har det ikke større betydning end formen på og antallet af de ord og sæt­ninger, der er i en lærebog. Mens formen iagttages, spirer en erkendelse frem − formen er ganske enkelt et symbol på en indre kvalitet.

Formens karakter

Derefter følger en erkendelse af formens karakter eller natur. Hvilken subjektiv energi udtrykker formen? Hvad er ka­rakteren af den kraft, der ser ud til at strømme gennem den? Hvilken følelse vækker symbolet? Her vil det være passende at citere den gamle forfatter:

”Om formerne opfattes eller ej afhænger af den opfattende be­vidstheds latente egenskaber.”

Manglende evne til at forstå eller fortolke et symbol er udtryk for en mangel hos den studerende. Ethvert menneske er en åndelig kraft eller sjæl, der kommer til udtryk gennem en form, og denne form er et symbol på sjælens udviklingstrin og manifestationsevne. Sjælen har et tankemæssigt udtryksmiddel på mentalplanet, og tanken går videre til astralplanet, hvor tankens særlige karakter kommer til udtryk. I denne forbindelse er det interessant at bemærke, at mennesker nor­malt vurderer hinanden ud fra den karakter, de udstråler, og ikke ud fra det fysiske udseende. Man kan lide eller ikke lide andre mennesker på grundlag af deres karakter. Det er denne ide, der toner frem, når man studerer symbolik − og det er her begrebet farvning kommer ind i billedet.

Formens formål

Det tredje stadie er endnu mere subjektivt, og det er først og fremmest på dette niveau, at symboler bruges i træningen af dis­ciple. Efter studiet af formen og karakteren drejer det sig nu om formålet, motivet og selve ideen, som ligger skjult bag symbolet. Mens man koncentrerer sig om betydningen af ideen, bliver man opmærksom på den arketypiske verden, som er grundmønstret for alle manifesterede ting, og som en dis­cipel skal kunne forstå, hvis disciplen ønsker at samarbejde intelligent med pla­nen. Det går op for disciplen hvilken del af planen, der er den motiverende faktor i symbolet. På denne måde kontaktes helheden gennem delen og bevidstheden udvides.

Artikel-Symbolik-Alice-A-Bailey
Download-fil: SYMBOLIK - Alice A. Bailey


Artikel-Symbolik-Alice-A-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SYMBOLIK