Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10 (5 af 11)


Der findes to parallelle åndelige udviklingsveje. Den ene er indvielsesvejen, der består af fem successive indvielser.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10 (5 af 11)

Forklarelsen på bjerget

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-05-Esoterisk-lære

 

Herefter er mennesket ikke længere en personlighed, der tror, at det har en sjæl. Mennesket ved, det er en sjæl, som kommer til udtryk gennem en lysende, uselvisk og gruppebevidst personlighed. I Bibelen symboliseres det med "forklarelsen på bjerget", hvor Jesus repræsenterer det menneske, der føres op på forklarelsens bjerg. Jesus blev fulgt af sine nærmeste disciple − Jakob den Ældre, Simon Peter og Johannes. De tre disciple repræsenterer personlighedens tre aspekter − det mentale, det astrale og det fysisk-æteriske. Deres umiddelbare reaktion er at falde i søvn! Derefter vågner de og ser mesteren i et guddommeligt lys, der er så stærkt, at de må falde på knæ og dække øjnene. Det betyder symbolsk og reelt, at personlighedens tre aspekter må underordne sig for sjælens vilje, visdom og kærlighed.

Inden for Buddhismen kaldes tredje indvielse for Anagami"den, der ikke vender tilbage". Det skal forstås sådan, at den tredje indviede ikke behøver at vende tilbage til fysisk inkarnation. Dette menneske er nu en sjæl, som har en personlighed og ikke omvendt!

Tærskelvogteren og nærværelsens engel

Der sker mange ting i forbindelse med tredje indvielse. I tiden indtil selve indvielsen er der en kamp mellem "tærskelvogteren" og "nærværelsens engel" − "solenglen"[1]. Det skal forstås sådan, at alle de underbevidste lag, der er skabt i de utallige inkarnationer, personificeret ved alle de grusomme, hensynsløse og rædselsfulde skikkelser, som ethvert menneske også har været, nu er samlet i ét uhyggeligt væsen, som repræsenterer mennesket selv. Dette væsen kan ikke efterlades som et stykke affald. Det skal opløses af mennesket selv. Dette væsen skal omfavnes og opløses i ægte kærlighed, og det siges, at mange viger tilbage for dette drama. Det er for svært. Men når det lykkes, vil solenglen − der har fulgt sit menneske i millioner af år − træde frem, og den endelige sjælsidentifikation er en realitet.

Kundalinirejsning

På det fysiske plan − i menneskets energisystem − stiger kraften i rygsøjlen fra rodcentret gennem alle beskyttelseslagene, der omgiver chakraerne, og brænder beskyttelseslagene væk, så kundalinikraften kan stige uhindret op til hovedcentret. Forbindelsen mellem monaden (ånden) og personligheden via sjælen er nu etableret.

Et esoterisk svendestykke

Inden indvielsen skal disciplen aflevere en form for esoterisk svendestykke. På dette tidspunkt i udviklingen er man i stand til at yde en betydelig indsats, og afhængig af stråleopbygningen vil indsatsen kunne foregå på forskellige områder: Kulturelle, videnskabelige, kunstneriske, filosofiske, politiske eller religiøse − eller en kombination af flere. Det centrale er idéen om at yde en indsats, der − set fra mestrenes synsvinkel − er gavnlig og varig. Man afleverer så at sige et livsværk, der er til gavn for menneskehedens og for fremtidige generationer.

Ved tredje indvielse bliver kandidaten optaget i det åndelige hierarki som en betroet medarbejder. Ved tredje indvielse er det verdens indre konge – Sanat Kumara − der er indvieren.

 

_________________________________

[1] Sjælen på sit eget plan kaldes solenglen. Solenglen eller sjælslegemet består af højtvibrerende kausalt stof. I den esoteriske litteratur kaldes solenglen ofte "tankens søn" eller "sindets søn". Dette er intelligensprincippet, og det har mange navne i den esoteriske litteratur − eksempelvis solengel, agnishvatta eller Kristus-princippet m.fl.

_________________________________

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 10 - 1 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 10 - 1