Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10 (4 af 11)


Der findes to parallelle åndelige udviklingsveje. Den ene er indvielsesvejen, der består af fem successive indvielser.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 1:2 - 10 (4 af 11)

Tredje indvielse

 

Tredje indvielse indebærer en radikal og principiel ændring af hele bevidsthedsaspektet. Der er ikke længere tale om et "almindeligt" menneske, som blot er blevet mere helstøbt og velfungerende. Der er tale om et transformeret menneske – et overmenneskeligt menneske.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-04-Esoterisk-lære

 

Ved hjælp af en dynamisk koncentration om det væsentlige i tilværelsen og en total tilsidesættelse af uvæsentlige, personlige reaktioner, lykkes det disciplen at kontrollere sit "lavere" konkrete tankeliv og maksimere personlighedens integrering. Dermed opbygges der så stort et kraftfelt i bevidstheden, at det bliver muligt at bygge "lysbroen" eller antahkaranaen,[1] der forbinder personligheden med sjælen.

Energimæssigt set skabes der forbindelse fra det laveste til det højeste center – hovedcentret på issen − for den personlige vilje eller selvopholdelsesdriften, der har sæde i rodcentret, sublimeres til åndelig vilje, som kommer til udtryk via hovedcentret. Det medfører bevidsthedskontinuitet – dvs. samtidig bevidsthed i den fysiske, astrale og mentale verden.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-12-Esoterisk-lære

 

Lyset i hovedet

Denne proces foregår dybt inde i hjernen, og der skabes en lysforbindelse mellem to kirtler − hypofysen og pinealkirtlen − som er placeret over for hinanden i det tredje ventrikelkammer. Denne lysbro er forbindelsen mellem den integrerede personlighed[2], som kommer til udtryk via pandecentret/hypofysen, og sjælen, som kommer til udtryk via hovedcentret/pinealkirtlen.

 

_________________________________

[1] Antahkarana er et sanskritord, der betyder "broen" eller "regnbuebroen", som er en betegnelse for forbindelsesleddet mellem den højere og den lavere tænkeevne (manas) – dvs. mellem sjælen og personligheden. Antahkaranaen opbygges af bevidsthed og respons på højere åndelige energier.

[2] Sjælen kan arbejde igennem en integreret personlighed, fordi der kontinuerligt er overensstemmelse mellem tanker, følelser og handlinger.

_________________________________

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 10 - 1 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-01-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 10 - 1