Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION OG KARMA - 1:2 - 03
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Reinkarnation-og-karma-Intro-til-den-esoteriske-lære-3

REINKARNATION OG KARMA - 1:2 - 03 (5 af 8)


Reinkarnations- og karmaloven er udtryk for universelle love. Alt i Universet har en begyndelse, en opvækst, et højdepunkt, forfald, død - og en gentagelse.

REINKARNATION OG KARMA - 1:2 - 03 (5 af 8)

Mennesket er selvskabt

 

I alle livets situationer skaber mennesket selv sin karma. ALLE ER SIN EGEN SKÆBNEDANNER! Det betyder, at man i denne inkarnation skaber grundlaget for næste liv. Behandler man sine børn godt og kærligt, vil man selv møde kærlighed og forståelse hos de kommende forældre. Det menneske, der mishandler sin partner og sine børn, vil selv møde den samme brutalitet i et kommende liv − ikke for at blive straffet, men for at lære, at sådan behandler man ikke de mennesker, man har i sin varetægt. I praksis kan det medføre, at rollerne byttes om. Den voldelige mand inkarnerer eksempelvis næste gang som kvinde, der får en dominerende mand, der måske både drikker og er voldelig. I dette gensidige rollemønster lærer man en evig lektie.

Den næste inkarnation tilrettelægges på grundlag af, hvor langt et menneske er nået i sin udvikling – dvs. i forædlingen af tanker, følelser og handlinger. Det er i lyset af denne afbalancerende og harmoniserende naturlov, at man skal forstå de mange lidelser, menneskeheden gennemgår overalt på Jorden. Uafhængigt af forudfattede meninger og fastlåste holdninger, skal man betragte menneskers lidelser, handicap og ofte elendige livsforhold som et resultat af tanker, følelser og handlinger, der er begået i tidligere liv.

 

Typer af karma

 

Ifølge åndsvidenskaben er denne naturlov inddelt i forskellige typer af karma:

Her-og-nu-karma:

Det er ofte lovgivning, domstole og politi, der tager sig af denne type karma. Langt de fleste forbrydelser bliver imidlertid aldrig opdaget, men alt, hvad mennesket tænker, føler og gør, bliver registreret i den interne "databank". I sidste instans er det derfor den karmiske lov, der er en garanti for, at fuldkommen retfærdighed altid sker fyldest.

Men i dette lidt selvcentrerede karmiske mønster må man ikke glemme, at der findes overordnede karmiske mønstre, som ethvert menneske er underlagt, og disse mønstre vil i vid udstrækning overskygge den personlige karma:

Familiekarmaen, som varierer meget fra familie til familie. Man kan være bundet til forældre og søskende af kærlighed, men det kan også være gamle "fjender", der bliver forældre eller søskende, og det er opgaven at forvandle de negative og fjendtlige forbindelser til noget positivt. Had og kærlighed er polære modsætninger, der begge binder mennesker til hinanden.

Den nationale karma vedrører de særlige karmiske mønstre, som forskellige nationer har opbygget. Man ser vidt forskellige mønstre, når man iagttager lande som f.eks. Rusland, Polen, USA, Tyskland, Israel eller det tidligere Jugoslavien − og ikke mindst de nordiske lande, der har en usædvanlig "god" karma.

Racekarmaen – er den karma, der vedrører de forskellige racer på Jorden − den sorte, røde, gule og den hvide race. Disse karmiske mønstre er ofte meget forskellige. Enhver kan se den store forskel, der er på den "sorte" race og den "hvide" race, hvor førstnævnte lider under sult, tørke, etniske krige, korruption og uudviklede ledere − naturligvis med enkelte undtagelser.

Den planetariske karma, som vedrører den karma hele planeten har, og dermed det planetariske samspil med andre planeter i det store sollegeme − og således videre ud i Universet.

Principperne for karma

Denne meget kortfattede beskrivelse skal afsluttes med en beskrivelse af principperne for karma, men samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det er et af de vanskeligste emner at forklare. Der ligger en ufattelig visdom og genialitet bag administrationen af de karmiske love. Der er skrevet utallige bøger med mange relevante detaljer om dette emne, og nogle af dem præsenteres i litteraturlisten i slutartiklen.

Alle de karmiske mønstre, er intelligent styret af bevidstheder, som i Bibelen kaldes "de optegnende engle". Disse bevidstheder findes på alle eksistensplaner, og de sørger for, at den fulde afbalancering og retfærdighed altid sker fyldest. Åndsvidenskaben fortæller, at de øverste karmiske intelligenser på denne planet − de fire Lipikaer − rangerer på højde med Jordens indre konge − Sanat Kumara − og de har direkte reference til Sollogos.

Artikel-Reinkarnation-og-karma-I-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab
Download-fil: REINKARNATION & KARMA 03 - 1:2 - Hardy Bennis


Artikel-Reinkarnation-og-karma-I-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION & KARMA 03 - 1:2