Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DOMMEN OVER ATLANTIS
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant

DOMMEN OVER ATLANTIS (4 af 10)


Forholdene blev værre og værre i Atlantis, indtil de nåede et punkt, hvor der ikke kunne gøres andet for at redde menneskeheden end at skabe en ødelæggelse af de mørke mangthaveres legemer.

DOMMEN OVER ATLANTIS (4 af 10)

Pitrier

 

Dommen-over-Atlantis-05-Annie-Besant

 

De kom imidlertid ud af denne tilstand igen, og i anden kæde viste de sig som Barishade pitrier[1] − det vil sige de væsener, som i den kæde, der bestod af tre planeter, havde ansvaret for det formskabende princip og byggede stofformerne til det inkarnerende liv. De forlod kæden mere klart defineret og med styrket individualitet og kom til syne igen i tredje kæde, Månekæden, som pitrier eller "forfædre". Men denne gang indtog de den position, som i Jordens kæde kalder Agnishwatta pitrier,[2] og de var beskæftiget med at hjælpe alle, der udviklede intelligens i den lavere kæde.

Sønner af den mørke visdom

De gennemgik på denne måde disse tre stadier i fortiden, før de overhovedet fik noget med Jordens kæde at gøre. Først opstod de som resultatet af udviklingen i første kæde − derefter som formens herrer i anden kæde − og endelig var det deres opgave at hjælpe den intellektuelle udvikling hos de individer, der forlod Månekæden på de højere evolutionstrin, og som havde fået kausallegeme og derfor var individualiseret. Disse individer overgik herefter til mellemkædetilstanden, hvor de voksede og udviklede sig og blev til den gruppe, der i Den Hemmelige Lære kaldes "sønner af den mørke visdom".

 

Dommen-over-Atlantis-06-Annie-Besant

 

Nu afslørede Asuraerne i den højere verden denne karakteristiske oprørstendens. De var fast besluttet på at gennemføre evolutionen på deres egen måde. De ville ikke adlyde, sådan som deres mere fredsommelige brødre gjorde det, og det er årsagen til alle de tilnavne, som de mere fredsommelige typer gav dem: "Oprørere", "modstandere" eller oven i købet (i en senere periode) "djævle". Det siges, at de "brød gennem himmelhvælvet", og da opfordringen lød, at sønnerne af den mørke og den hvide visdom skulle skabe mennesker i deres eget billede, ville disse rebeller ikke acceptere det. To tredjedele adlød, siges der i stanzerne, mens en tredjedel afslog − og mon det er nødvendigt at fortælle, at den tredjedel, der afslog, netop var de væsener, der efterhånden blev kaldt Asuraer. Det siges, at efter dette afslag blev deres dom afsagt, og den ene tredjedel måtte genfødes i fjerde rodrace for at lide og skabe lidelse.

Fjerde rodraces første underracer

Evolutionen fortsatte i verden, mens Asuraerne ventede i deres egne riger. De var utilbøjelige til at have noget som helst at gøre med de ikke særlig attraktive former, der var til rådighed på de tidlige stadier af fjerde runde og fjerde planet. De kom ikke til syne før fjerde rodraces første underrace, som de inkarnerede i, og i første, anden og en stor del af tredje underrace stod de i stor udtrækning i spidsen for den menneskelige udvikling − og i denne periode var de ret lydige. De var kommet ind i nye omgivelser, som de ikke forstod, og fordi de var uhyre rationelle, sørgede de først for at få indsigt i omgivelserne og − frem for alt – forsøgte de at få et stærkt greb om de nye legemer eller redskaber, de havde fået, før de var parate til at følge en selvstændig kurs i denne nye evolution.

 

 

__________________________________

[1] Barhishader er en klasse af "månepitrierne". Esoterisk set er det pitrier, der projicerede deres æteriske skygger eller chhayaer. De var prototyper for de første menneskeracers fysiske legemer.

[2] Agnishwattaer er en gruppe af pitrier, som er skaberne af den første æteriske menneskerace, de solare stamfædre, "solpitrier" – til forskel fra barhishaderne – "månepitrierne"

__________________________________

Artikel-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant
Download-fil: DOMMEN OVER ATLANTIS - Annie Besant


Artikel-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: DOMMEN OVER ATLANTIS