Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DOMMEN OVER ATLANTIS
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant

DOMMEN OVER ATLANTIS (7 af 10)


Forholdene blev værre og værre i Atlantis, indtil de nåede et punkt, hvor der ikke kunne gøres andet for at redde menneskeheden end at skabe en ødelæggelse af de mørke mangthaveres legemer.

DOMMEN OVER ATLANTIS (7 af 10)

Den sorte loge

 

Derefter fulgte opbygningen af den sorte loge og det sorte hierarki som modpol til den hvide loge og det hvide hierarki. Også på de højere planer foregik denne opbygning, men det mest magtfulde udtryk var på det fysiske plan, hvor den store stoftæthed var et langt mere effektivt manifestationsmiddel for de mørke magter, end den nogen sinde kunne blive for de hvide magter. For netop tætheden af de fysiske stofformer gjorde dem særlig egnede for de elementaler, der havde til opgave at nå den tungeste stoftilstand med den største udsigt til permanent eksistens.

Derfor ser man i den atlantiske periode, at stålet på den tid var helt anderledes end nutidens stål. Det var hårdere, tættere og langt vanskeligere at have med at gøre set fra nutidsmenneskets synspunkt, men det var det ideelle redskab for de, der håndterede det fysiske plans grovere og stærkere energier.

Dette forhold fortsatte i årtusinder, og i denne periode blev den atlantiske magis enorme system opbygget. Det blev i stor udstrækning styrket af alliancen, ikke alene med de store elementale ødelæggelseskræfter i naturen, men også med de laveste mennesketyper, der fandtes på Jorden. På den måde opstod den ejendommelige alliance mellem de højst udviklede væsener med enorm intellektuel kraft og de, der i stanzerne kaldes de "tankeløse" − den laveste type, der overhovedet kunne kaldes menneskelig. Det hentydes der til i skabelsesberetningen, hvor det siges, at Guds sønner så menneskenes skønne døtre og tog dem, de ville, og kæmper kom til syne i verden. Denne gamle tradition beretter om disse mørke væsener, der ikke alene kaldte sig Guds sønner, men ligefrem guder, og med tiden krævede de, at gudsdyrkelsen skulle rettes mod dem og deres billeder.

Seksuelle ekstremer

Af alliancen mellem disse og de uudviklede kvinder i de laveste lemuriske og lemurisk-atlantiske racer − som blev deres assistenter i de mørkeste former for magi − fødtes den sorteste af al magt. Lige siden har det været et af den mørke magis kendetegn, af den går til seksuelle ekstremer af enhver art, og at den altid blander det dyriske element med de højere elementer. Selv i nutiden findes den hvide magis og den ægte mysticismes værste fjende blandt seksuelle afvigelser, hvor der skabes betingelser for at komme i kontakt med astralplanets laveste væsener, der har nemmest ved at manifestere sig under disse betingelser.

 

Dommen-over-Atlantis-11-Annie-Besant

 

Ødelæggelse var nødvendig

På denne måde blev forholdene værre og værre på Atlantis, indtil de nåede et punkt, hvor der efter mesterhierarkiets opfattelse ikke kunne gøres andet for at redde menneskeheden end at skabe en ødelæggelse af de legemer, der var blevet så magtfulde agenter på den mørke side − og som, hvis de fik lov til at fortsætte, truede med at skabe en race, der var langt mere modstandsdygtig i det fysiske liv end det var hensigtsmæssigt for menneskehedens udvikling, for den befandt sig på et udviklingstrin, hvor kroppen i højere grad skulle give efter for det fremadskridende og ekspanderende liv end at blive formet til hårde fængsler, som − hvor modstandsdygtige de end var − ville gøre livet forkrøblet og uudviklet i relation til dets højere mål.

Artikel-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant
Download-fil: DOMMEN OVER ATLANTIS - Annie Besant


Artikel-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: DOMMEN OVER ATLANTIS