Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (2 af 10)


Form er ikke et åndeligt princip, heller ikke former som sjæl og Hierarki. Alle former for kvalitet forbliver begrænsede i områder med tid og mening.

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (2 af 10)

Internettet

 

Som-Om-01-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Indhold:

 

I. Internettet og andre nye områder for skabelse af enhed:

Internettet er et symbol på enhed i mangfoldigheden. Shamballa-kraften er et relativt "spændingsfelt" mellem evigheden og tiden. Det er helt nye begreber, der kan afsløre helt nye visioner. Med "som-om"-teknikker kan mennesket rejse ad nye veje og gå over nye broer for at opleve og gøre erfaringer i livet.

Det gådefulde spændingsfelt i menneskets bevidsthed

Esoterisk er man det, man tænker. Det gælder også, hvis man opfatter alle som en enhed. Når karakter defineres som noget, man ikke forstår, så kan man forestille sig en situation, hvor begavede disciple, der mener, at de forstår en masse, går glip af den åndelige betydning. Men heldigvis er det sådan, at når målsætninger og velkendte forklaringer har fået et nyt indhold, kan den åndelige vision øges, og principper, man ikke lagde mærke til, kan afsløres. Det resulterer ikke i flere teorier, men i flere kortvarige åndelige aha-oplevelser. Det er naturligvis kun perspektivet, der ændres, for opfattelsen af det ordinære forandres ved, at man oplever helhed, og derved bliver man i stand til at forstå det ordinære på en anden måde. Men lige nu skal det ikke have et navn. Det er ganske enkelt sådan, at når syntese er blevet en del af det eksperimentelle program, kan man fornemme, om andre mennesker har en helhedsopfattelse. De transformationer, der har relation til sanseopfattelser, og som følger enhver dybtgående udrensning eller grundlæggende reorganisering, er især gavnlige for erfarne discipelgrupper, der samvittighedsfuldt forsøger at arbejde som en enhed.

 

Som-Om-01-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Når tankemønstrene bliver fleksible, præcise og målrettede, kan man arbejde tilfredsstillende med både sjælsbevidsthed og naturens lovmæssigheder i et spændingsfelt og i et samspil. Derefter kan man gå videre til mere åndelige spørgsmål − dvs. spørgsmål, der gælder selve ånden (monaden). Hvis man forestiller sig, at alt det, der tænkes på som relation/bevidsthed/mening/kærlighed/Hierarki/hjerte/sjæl, er et "forenet" bevidsthedsfelt − et energi/kraft-spændingsfelt, der forbinder ånd og stof. Et organiseret spændingsfelt til monadiske formål svarer til (og fungerer som) den software, der forbinder mennesker med hinanden (hardware og links) ved hjælp af et abstrakt sprog. Det omfattende men endnu ufuldstændige spændingsfelt til internettet giver ikke alene det enkelte menneske informationer, men medfører også enhedsfølelse ved hjælp af de personlige computere. Ord som "internet" findes ikke i gamle ordbøger, men der er allerede blevet udviklet mange lignende udtryk, som f.eks. hypertekst,[1] internauts[2], interactive-programs[3], websites[4], Netscape,[5] virtual-imaging[6] og naturligvis cyber-alt-muligt. En amerikansk matematiker med navnet Norbert Wiener siger, at studiet af cybernetics (fra det græske kuberman: "at regere") er læren om "kontrolprocesser" − navnlig en matematisk analyse af informationsstrømmen, hvad computere angår.

 

 

_________________________________

[1] Et hypertekst-system er en mængde informationer (tekst, billeder) organiseret sådan, at et emne i systemet direkte henviser (gennem såkaldte hyperlinks) til andre emner i systemet.

[2] Internaut er en betegnelse for en designer, operatør eller teknisk bruger af internettet.

[3] Interaktiv kommunikation involverer to forskellige processer – menneske til menneske interaktivitet og menneskelig til computer interaktivitet.

[4] Hjemmesider.

[5] Netscape var den første virksomhed, der forsøgte at tjene på det (dengang) spirende World Wide Web (www).

[6] En grafisk computerteknik til at skabe en meget høj grad af visuel realisme.

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-METODEN 1:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-METODEN 1:6