Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FARVESYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Farvesymbolik-Erik-Ansvang

FARVESYMBOLIK (6 af 7)


Ifølge den åndsvidensklabelige forskning er der en direkte og naturlig forbindelse mellem farver og bestemte menneskelige kvaliteter og karakteregenskaber.

FARVESYMBOLIK (6 af 7)

Farvesymbolikkens oprindelse?

 

Farvesymbolik-11-Erik-Ansvang

 

Men hvor stammer farvesymbolikken fra? Ingen kan sige det med sikkerhed, men nogle forskere mener, at farvernes symbolik stammer fra forskellige metallers og ædelstenes symbolbetydning, som blev overført på de tilsvarende farver. Eksempelvis var guld det ædleste metal og den fineste farve, fordi det gengav det guddommelige lys. Eller fra naturen sådan at himlens farve medførte, at blå symboliserede det himmelske og den guddommelige natur.

Farvesymbolik-12-Erik-AnsvangSenere udviklede man symbolikken, sådan at den enkelte farves forskellige nuancer kunne få en særlig betydning. F.eks. kunne blodrødt stå for Kristi lidelse, martyrium og kristenforfølgelse. Ildrødt symboliserede Helligånden, Guds nåde og kærlighed. Terrakotta repræsenterede Jesu jordiske natur og menneskelig svaghed. Vinrød var symbol på Jesu blod, den sidste nadver eller lidelsens kalk. Her er muligvis nøglen til oprindelsen til farvesymbolikken, for den repræsenterer bestemte bevidsthedstilstande eller -kvaliteter.

Farvernes esoteriske betydning

At der er en direkte og naturlig forbindelse mellem farver og bestemte menneskelige kvaliteter og karakteregenskaber stammer primært fra åndsvidenskabelig forskning. Naturvidenskaben afviser ganske vist ånd­svidenskaben, fordi man mener, at den ikke er baseret på iagttagelse. Det er imidlertid ikke korrekt. Åndsvidenskaben er empirisk, for den er faktisk baseret på iagttagelser. Men man skal udvide opfattelsen af, hvilke sanser man kan iagttage med til at omfatte mere end de fem fysiske sanser. De såkaldte oversanselige metoder til iagttagelses eller ESP − extra sensory perception (ekstra sanseoplevelse) − skal tages med. Oversanselig iagttagelse er et omdiskuteret emne, og hele området er en potentiel trussel mod det herskende naturvidenskabelige paradigme, og derfor afvises eller bortforklares metafysiske evner af naturvidenskaben.

I Johannes-evangeliet står der: ”I begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Ordet er Gud” – og Gud er liv eller energi. ”Ordet” er også den første eller grundlæggende vibration eller frekvens, der er en forudsætning for manifestation. Manifestation betyder, at livet eller energien låses fast i mønstre eller gitre – som kaldes former – og de vibrerer på forskellige frekvenser.

Åndsvidenskaben oplyser, at der findes syv grundlæggende frekvenser, energikvaliteter eller stråler i Universet, men at der kun er ét liv − Guds liv. Disse syv stråler må derfor være primære underdifferentieringer af det ene manifesterede liv. Naturvidenskaben bekræfter, at der er syv farver i farveskalaen, og man ved, at disse farver er underfrekvenser af det såkaldt hvide lys, som rummer alle syv i en syntese, hvilket kan bevidnes ved at sende det ”hvide” − eller rettere det gennemsigtige − lys gennem et prisme.

 

Farvesymbolik-13-Erik-Ansvang

 

Farver og toner er to sider af samme sag, og man oplyser desuden, at der er syv toner i toneskalaen. ”Ordet” (lyden eller tonen) rummer derfor syv grundlæggende frekvenser eller vibrationer, der kommer til udtryk som farver eller kvaliteter. Det medfører, at alt liv på ethvert niveau i skabelsen er udgået fra Gud og er farvet og betinget af de syv primære energistrømme eller de syv frekvenser. Hver af disse primære energistrømme rummer igen underfrekvenser og -toner, og denne underopdeling fortsætter i det uendelige og er udtryk for livets mangfoldighed og niveaudeling. Alt i skabelsen fra mineralet til mennesket og langt højere bevidstheds- og tilstandsformer består således af stof, der svinger på forskellige frekvenser, som kommer til udtryk som farver.

Artikel-Farvesymbolik-Erik-Ansvang
Download-fil: FARVESYMBOLIK - Erik Ansvang


Artikel-Farvesymbolik-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: FARVESYMBOLIK