Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (7 af 16)


Menneskets indre og ydre udvikling har en symbolsk forbindelse til nedbør. Det er en påmindelse om, at alt liv er energi i konstant vækst, forandring og fornyelse.

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (7 af 16)

LUFT (OG VIND) SOM ET SYMBOL

PÅ TANKESINDET

 

Luft og vanddamp

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-11Næste stadie af regncyklussen indebærer et samspil mellem to gasarter: Luften og den nyskabte vanddamp. Forholdet kan betragtes som en metafor for tankesindets potentielle forædling af astrallegemet, som kan udtrykkes med den esoteriske grundsætning: Energi følger tanken. I hinduernes system over grundstoffer er luft associeret med tankesindet, intelligensen og tanken, men også med lydens medium. Hvis sanskritordene for luft og vind kombineres, betyder de ”livsånde”, og det henviser muligvis yderligere til tankesindets bevidsthedsaspekt. Symbolet for luft er en opadvendt halvmåne, som repræsenterer frihed og evnen til at være åben og modtagelig fra impulser ovenfra. Luft kan betragtes som den usynlige hånd, der bevæger tingene, og som har evnen til at påvirke de andre elementer. Egenskaben kommer til udtryk i forholdet mellem vanddamp og luft – og symbolsk i forholdet mellem det lavere og det højere tankesind.

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-12

 

Ligesom med alle former for liv er mentallegemet også dobbelt. Det er opdelt i et lavere og et højere udtryk, og deri ligger potentialet for et tredje princip – dvs. en yderligere manifestation af ånden. Den lavere konkrete tænkeevne er logisk, ræsonnerende, analytisk og associeret med venstre hjernehalvdel. Den konkrete tænkeevne er afgørende for overlevelse på det fysiske plan, og det er det, den primært beskæftiger sig med. Det lavere tankesind har en langsommere vibrerende kvalitet end det højere tankesind, og de er begge i samklang med stoffrekvenserne på det tætte fysiske plan. Det har derfor evnen til at ræsonnere, skelne og modtage indtryk fra den ydre verden via de fem sanser. Det lavere tankesinds langsommere frekvenser er også i samklang med frekvenserne i de lavere følelser, og derfor kan det registrere og respondere på energipåvirkninger fra den lavere del af astrallegemet.

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-13Når det lavere tankesind overvejende beskæftiger med oplevelser på det håndgribelige fysiske plan, er det offer for en uvirkelig erkendelse af adskillelse, og det er ofte bekymret over muligheden for at overleve ​​uvirkelige trusler. Overdrevne indtryk fra den lavere astrale natur kan dramatisere problemet og stimulere det lavere tankesind til at skabe tanker om usikre handlinger. Men efterhånden som mennesket bevæger sig fremad på udviklingsvejen, når det et niveau, hvor det lavere tankesind gradvis bliver frigjort fra de lavere følelsers impulser, og det højere tankesind får stigende grad af kontrol. Det skaber en voksende evne til abstrakt tænkning, og derfor forædles de logiske ræsonnementer, der kommer fra det lavere tankesind.

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-14

Abstrakt tænkning, inspiration, oplysning og kreativitet er egenskaber, der stammer fra det højere tankesind, som er forbundet med den højre hjernehalvdel. De hurtigere energifrekvenser er i samklang med sjælens frekvenser, og de kan derfor potentielt modtage indtryk fra den høje kilde, og skabe forbindelse mellem et menneskes åndelige og fysiske forhold. Energierne fra de tre verdener i menneskets legemer udgør en enhed, og derfor er de afhængige af hinanden. Den åndelige og sjælelige autoritet er derfor afhængig af energikvaliteten i det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet og mentallegemet, og det samme gælder gruppens udvikling hen imod en mere forenet og forfinet form.

Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Download-fil: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK - S.M. Rose


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Læsefil med vendbare sider: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK