Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (2 af 16)


Menneskets indre og ydre udvikling har en symbolsk forbindelse til nedbør. Det er en påmindelse om, at alt liv er energi i konstant vækst, forandring og fornyelse.

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (2 af 16)

Som foroven således også forneden

 

Det er en esoterisk selvfølgelighed, at naturkræfter skaber nedbør, og at det desuden refererer til evolutionens cykliske karakter, for den afslører evolutionsprocessen, der gør det usynlige synligt. Den viser også transmutationsprocessen og det manifesteredes ekspansionsevne, for det er en evne, der findes immanent i alt liv. Evolution er derfor en naturlov – eller naturens lov, som er defineret som ”en sekvens af begivenheder i naturen eller i menneskets aktivitet, der opstår med uforanderlig ensartethed under de samme betingelser”. Når det hermetiske aksiom: ”Som foroven således også forneden” betragtes som evolutionens naturlov, forvandles idéen om, at naturkræfter skaber nedbør til en beskrivelse af makrokosmos og den latente manifestationsproces, der findes immanent i alle aspekter af det Ene Liv – herunder mennesket.

Den indre og den ydre udvikling af mennesket rummer en påfaldende symbolsk korrespondance til den måde, nedbør opstår på. Det er en nyttig påmindelse om, at alt liv består af energi, som er i konstant vækst, forandring og fornyelse. Regn opstår pga. et samarbejde med Solen (varme), luft og vand, og på samme måde indebærer udviklingen af et menneske et samarbejde med ånden, åndens mellemled sjælen, og de ​​fysiske-æteriske, astrale og mentale legemer. Regncyklussen involverer vand, luft og ild (eller varme), som i mange gamle kulturer blev betragtet som klassiske elementer, for fortidens vismænd udviklede deres forståelse ved at studere stoffet.

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-02

 

De klassiske elementer blev skabt ved hjælp af iagttagelse af naturen og intuitiv forståelse af stoffets forskellige tilstandsformer. De gamle kulturer skabte en fælles definition af fire tilstandsformer – nogle gange fem – på grundlag af rene og uforanderlige stoffer, der blev betragtet som grundlæggende tilstande for alt liv på Jorden. De klassiske elementer sætter jord i forbindelse med faste legemer, vand med væsker, luft med gasarter og ild med varme, lys og plasma eller udstrålende stofarter. Hinduernes, japanernes og de græske systemer inkluderede et femte element – kvintessensen, som kaldes æter. Elementet æter er et forsøg på at beskrive rummet og det, der befinder sig hinsides den materielle verden. I flere tusinde år har forskellige verdensreligioner og filosofiske traditioner tilføjet en række symbolske associationer til de klassisk elementer, og den fælles symbolik kan bruges i relation til regncyklussen i et forsøg på at undersøge den bevidsthedsudvikling, der er udtrykt med sætningen ”naturkræfter skaber nedbør”.

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-03

Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Download-fil: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK - S.M. Rose


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Læsefil med vendbare sider: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK