Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (5 af 16)


Menneskets indre og ydre udvikling har en symbolsk forbindelse til nedbør. Det er en påmindelse om, at alt liv er energi i konstant vækst, forandring og fornyelse.

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (5 af 16)

Sjælen

 

Ild eller varme i regncyklussen kan derfor betragtes som et visuelt emne for menneskets sjæl. Sjælens tilstand er ren, den er opflammet af vilje og bevidsthed, og dens kvalitet er ubetinget kærlighed. Den er selve evolutionens kraft, og derfor praktiserer sjælen et stigende pres på sit tætte modstykke – personligheden – i mange inkarnationer. Den forædler formaspekternes energier, indtil de opnår samme vibration og kvalitet som sjælen. Sjælen er derfor det rensende og vejledende princip i mennesket.

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-07

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-08Den gamle græske filosof Heraklit fra Efesus (ca. 535-475 f.Kr.) henviser til renselsen i sine skrifter, hvor han beskriver sjælens karakter. Han betragtede ilden som det mest grundlæggende element, og han mente, at sjælen var en blanding af ild og vand, hvor ild er det ædle og højere aspekt, mens vand er det uædle og lavere aspekt. Heraklit mente, at det var sjælens højeste hensigt at udvikle sig til ren ild, som var blottet for alle påvirkninger fra verdslig nydelse, der blev betragtet som det fugtige element. Han betragtede beherskelse af begærnaturen som udtryk for ædel stræben, der støttede sjælens hensigt, og det skulle ske gennem renselse og forbedring af sjælens ildnatur. Set i det perspektiv kan vandfordampningen fra jordens overflade, som en reaktion på Solens varme, betragtes som en metafor for sjælens arbejde med rensning og forædling af energierne i sjælens stoflige modstykke – personligheden.

Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Download-fil: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK - S.M. Rose


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Læsefil med vendbare sider: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK