Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (8 af 16)


Menneskets indre og ydre udvikling har en symbolsk forbindelse til nedbør. Det er en påmindelse om, at alt liv er energi i konstant vækst, forandring og fornyelse.

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (8 af 16)

Transmutationsprocessen

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-15

 

Åndsvidenskaben beskriver udviklingen af gruppens energi i et menneske som en transmutationsproces, der opstår pga. en kontinuerlig indre aktivitet i mange inkarnationer. I ”Discipleship in the New Age”[1] er transmutation defineret på sådan: ”Transmutation er ændring af én vibration og én vibratorisk aktivitet til en anden og højere”. Det er et udtryk for den samlende påvirkning af sjælsenergi på menneskets fysiske-æteriske legeme, astrallegeme og mentallegeme. Som respons på den rensende energi får det højere tankesind stigende indflydelse på det lavere tankesind, som til gengæld gradvist udvikler kraften til at udtrykke upersonlighed, begærløshed og skelneevne, og det indebærer potentialet til bevidst at højne de lavere følelser. Når man praktiserer naturlig og positiv mental energi, skaber det et ønske om at udtrykke harmløshed og aspiration efter sand opfattelse af den ene virkelighed eller det Ene Liv.

Den sande opfattelse skaber en befriende og rensende effekt på det lavere tankesind. Opfattelsen resulterer i en mere afbalanceret og klarere evne til at ræsonnere, skelne og handle rigtigt, og det gavner samarbejdet med sjælens kærlige hensigter. Fra et symbolsk perspektiv er der et nært samspil mellem den varmebærende vanddamp og varmebærende luft, der afspejler en udviklingsmæssig opadgående drift i de tre legemer. Den opadgående bevægelse i æterlegemet skaber en stadig højere resonans mellem mentallegemet og astrallegemet som reaktion på sjælens oplyste vilje. Transmutationen af den lavere astrale energi giver den et højere udtryk, og en lignende forvandling sker i mentallegemet. Det er i overensstemmelse med den esoteriske læresætning: ”Det mentale princip styrer astralplanet”.

 

 

________________________________

[1] Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. II, p. 462

________________________________

Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Download-fil: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK - S.M. Rose


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Læsefil med vendbare sider: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK