Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (6 af 16)


Menneskets indre og ydre udvikling har en symbolsk forbindelse til nedbør. Det er en påmindelse om, at alt liv er energi i konstant vækst, forandring og fornyelse.

REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK (6 af 16)

VAND SOM ET SYMBOL PÅ MENNESKET

 

Astrallegemet – følelsernes legeme

Lige siden oldtiden har vand været et symbol på følelseslivet. Vand beskriver på bedste måde følelsernes flydende natur og følelsernes forskellige styrker. Vand gengiver også de medfødte potentialer for bevægelse, forandring og transformation af den følelsesmæssige natur, når den påvirkes af ydre forhold. Et enkelt men tydeligt eksempel på vandets egenskab, er når vinden danner små krusninger eller store bølger på vandoverfladen. Et andet er tidevandets ebbe og flod, der påvirkes af Månens faser.

Adskillige gamle traditioner omtaler følelsernes dobbelte natur, som opdeles i højere og lavere. I den gamle hinduistiske Pancha Mahabhuta, er vand et af ​​de fem store elementer. Vandelementet er forbundet med følelser og konstant bevægelse og forandring, og i dets mest forfinede form kommer følelserne til udtryk som intuition. Taoismen var enig i vandets dobbelte natur, som repræsenterer henholdsvis følelser og visdom. Iflg. Tao udvikles visdom ved hjælp af evnen til at bringe sig selv i harmoni med naturlovene og på den måde bevæge sig fremad på vejen med mindst modstand.

Esoterisk forståelse af menneskets astrallegeme og følelsesnatur afslører også en dobbelt natur. Astrallegemet har syv grader af stof eller energi, som repræsenterer lavere og højere udtryk for følelseslivet. Fordi alt er energi, gennemtrænger astrallegemet det fysisk-æteriske legeme. Den astrale energis syv kvaliteter skaber derfor resonans i de syv store æteriske centre og chakraer, og følelsernes dobbelte natur bekræftes yderligere af denne virkelighed.

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-09I æterlegemet arbejder de tre lavere centre – rodcentret, sakralcentret og solar plexus centret – med aktiviteter og overlevelse på det fysiske plan. De tre lavere centre er forbundet med de lavere følelser eller astrale påvirkningerne, der stammer fra oplevelser i den ydre verden. Set i det perspektiv er de lavere følelser udtryk for frygt, vrede og bitterhed, som er en naturlig reaktion på det materialistiske liv og fra menneskets selvopholdelsesdrift.

De højere centre – halscentret, pandecentret og hovedcentret – beskæftiger sig med menneskets indre liv, dvs. dets tankeliv og dermed potentialet for oplysning. De højere følelser er et produkt af sjælens påvirkning af den lavere natur, herunder det højere tankesind og hjertecentret. Hjertecentret er bindeleddet mellem den højere og lavere følelsesmæssige natur. Hjertecentret kaldes ofte ”sjælens bolig” eller ”den indre Kristus”, for centret afspejler sjælens forbindelse mellem ånd og stof. De højere følelser, som f.eks. ubetinget kærlighed og medfølelse, er udtryk for hjertecentrets energikvalitet. Hjertecentrets forfinede energi kan potentielt give resonans i de tre centre over mellemgulvet og arbejde gennem dem, og på den måde løfte eller forædle den lavere natur.

 

Regncyklussens-esoteriske-symbolik-10

 

I regncyklussens fordampningsfase omdannes vandet på jordoverfladen af varmen fra Solen. Vandets energimæssige tilstand forvandles på den måde fra flydende væske til en mere forfinede form for usynlig vanddamp. Hvert vanddampmolekyle bevarer en portion varme, der stammer fra fordampningsprocessen, og det gør vanddamp lettere end luft, og derfor er vanddamp i stand til at stige til vejrs i atmosfæren. Fra et symbolsk perspektiv er fordampningsprocessen en metafor for sjælens frigørende effekt på astrallegemet, der frigør mennesket fra det fysiske plans begrænsninger, og får det til at løfte sig op mod et stadig højere udtryk, som er i overensstemmelse med sjælen. Fordampningsprocessen kan derfor betragtes som en smuk påmindelse om, at alle mennesker rummer sjælens lys, og derfor har alle et medfødt potentiale for vækst og forædling. Det minder også om, at det er solenglens kærlige intention at gennemstrømme alle stofaspekterne med sin egen kvalitet, der består af ren og ubetinget kærlighed.

Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Download-fil: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK - S.M. Rose


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
Læsefil med vendbare sider: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK