Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DISCIPELSKABETS VEJ
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Discipelskabets-vej

DISCIPELSKABETS VEJ (9 af 17)


Discipelskab er betegnelsen for den åndelige udviklingsvej, hvor det stræbende menneske bevidst arbejder på at etablere kontakt til sjælen og den indre mester.

DISCIPELSKABETS VEJ (9 af 17)

Stadiet: ”Disciplen i lyset”

 

Discipelskabets-vej-13-Kenneth-SørensenStadiet er karakteriseret af en stabiliseret livsrytme, hvor disciplen langt mere målrettet forsøger at mestre sit liv for at skabe en fokuseret retning. Disciplen lærer at styre sine følelsesmæssige svingninger ved at træne sig i at bevare det mentale fokus og klarsyn. Et flakkende følelsesliv og et rastløst tankesind forhindrer enhver form for højere inspiration.

”Disciplen i lyset” er et menneske, som iflg. Djwhal Khul går vejen til ”de mindre åbenbaringer”. De er mindre, fordi de vedrører det arbejde, der skal gøres i forhold til personligheden, og derfor vedrører det ikke den højere indsigt i arbejdet. Betegnelsen – ”disciplen i lyset” – refererer til ”sjælens søgelys”, som er et navn for det oplyste intellekt. Det oplyste intellekt afslører alle de begrænsninger og blokeringer, der findes i karakteren og i evnen til at omsætte de højere følelser og tanker til praksis. Forhindringerne skal overvindes på intelligent måde.

I løbet af stadiet, der kan afvikles på to inkarnationer, tilknyttes der en seniordiscipel, som fra de indre planer arbejder telepatisk på at inspirere disciplen. Seniordisciplen, der er udpeget af mesteren, har til opgave at etablere en telepatisk kontakt med aspiranten for at inspirere til en intensivering af karmaafviklingen. Her tænkes der på både den individuelle karma fra den aktuelle inkarnation og næste inkarnation, gruppekarma og menneskehedens karma. Gruppekarma afvikles ved at påtage sig ansvaret for at løse større samfundsopgaver i samarbejde med andre disciple. Der indledes med andre ord et hårdt arbejde, men belønningen er en dyb følelse af mening og formål. Det skal dog siges, at der er tale om afvikling af både god og dårlig karma.

Disciplen oplever den telepatiske kontakt med seniordisciplen på de indre planer, som en periode med ubalance, der efterfølges af en periode med ligevægt og forøget klarhed. Og desuden:

  • Øget mental aktivitet, hvor tankerne i perioder løber løbsk, men senere skabes der balance.
  • Øget modtagelighed for idéer, som kan resultere i fanatisme og overidealisering, men senere skabes der balance.
  • Øget psykisk sensitivitet med begyndende astral clairvoyance. De metafysiske evner er imidlertid en prøve, der skal afvises, for disciplen på dette niveau skal først udvikle den telepatiske sensitivitet over for idéer og sin intuition.

 

Disciplen har tre overordnede mål under prøvefasen:

  1. At udvikle sin sensitivitet over for sjælen, mesteren og den indre gruppe. Det kræver karakterudvikling, forædling, meditation og gruppearbejde.
  2. At udvikle evnen til at tænke i abstrakte baner, for evnen er en forudsætning for indre Kontakt, og det forudsætter studier og meditation.
  3. At opbygge evner, som den indre sjælegruppe har brug for både astralt og mentalt, og udføre dem i tjenestearbejde.
Artikel-Discipelskabets-vej
Download-fil: DISCIPELSKABETS VEJ - Kenneth Sørensen


Artikel-Discipelskabets-vej
Læsefil med vendbare sider: DISCIPELSKABETS VEJ