Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DISCIPELSKABETS VEJ
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Discipelskabets-vej

DISCIPELSKABETS VEJ (10 af 17)


Discipelskab er betegnelsen for den åndelige udviklingsvej, hvor det stræbende menneske bevidst arbejder på at etablere kontakt til sjælen og den indre mester.

DISCIPELSKABETS VEJ (10 af 17)

GODKENDELSESFASEN

 

Discipelskabets-vej-14-Kenneth-SørensenNår disciplen bevæger sig ind i godkendelsesfasen, betyder det, at stadiet nærmer sig, hvor det er muligt at deltage direkte i det arbejde, som den indre og ydre gruppe er engageret i. Stadiet kaldes for ”det accepterede discipelskab”. Men inden man får adgang til ”det accepterede discipelskab”, indledes en kamp med følelseslivet, som fortæller:

a. Om sjælen i en bestemt inkarnation og under den aktuelle udviklingsfase bliver den dominerende faktor i disciplens liv.

b. Om følelsernes og det astrale plans blændværk er overvundet og kan blive et område for tjenestearbejde ved hjælp af evnen til at styre og målrette de følelsesmæssige aspirationer og begær imod sjælens hensigt.

c. Om mennesket kan blive en af Hierarkiets aktive medarbejdere og være i stand til arbejde mentalt inspireret af kærlighed og rigtigt motiv.

Om det lykkes, afgøres af aspirantens indsats og af seniordisciplens vurdering. Seniordisciplen har haft kontakt til aspiranten i samarbejde med mesteren.

Aspiranten er ved at nærme sig det stadie, hvor det er muligt at blive en fast medarbejder i ashramens liv, men aspiranten er selv ubevidst om sin status. Men godkendelsesfasen er i øvrigt en af de vanskeligste af alle faserne, fordi alle de gamle følelsesmønstre igen bliver stimuleret som led i forberedelsesarbejdet.

Disciplen, der nærmer sig ”det accepterede discipelskab”, er et menneske, der er under kraftig påvirkning fra sjælen via de daglige meditationer og i forbindelse med samfundsengagementet. Hvis (for at bruge et billede) det almindelige menneske har en spænding på 100 volt, er disciplen under godkendelsesfasen et menneske, der fungerer som en højspændingsledning. Energien stimulerer alt i personligheden – også karaktersvaghederne.

Artikel-Discipelskabets-vej
Download-fil: DISCIPELSKABETS VEJ - Kenneth Sørensen


Artikel-Discipelskabets-vej
Læsefil med vendbare sider: DISCIPELSKABETS VEJ