Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

WORLD GOODWILL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi

WORLD GOODWILL (7 af 12)


Mennesker med god vilje må uddybe den esoteriske forståelse af den gode vilje og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis.

WORLD GOODWILL (7 af 12)

Videnskaben om relationer

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-08

 

Der er en analogi mellem menneskets tjenestearbejde og den elektriske strøm. Strømmen flyder kun, når den giver energi til noget uden for sig selv. Egoisme dræner kraften lige så sikkert som en kortslutning. Og hvis egoismen bliver for stor, kan den afbryde hele strømforsyningen. Når forståelsen for den gode viljes teknik bliver mere udbredt, vil dens energi begynde at strømme, og dens kraft vil kunne mærkes vidt omkring.

Horisontale og vertikale relationer

Alle mennesker er involveret i et kompliceret net af relationer − individuelle, gruppe-, samfunds-, nationale og internationale relationer. Man kan kalde dem "horisontale" forbindelser, når de forbinder mennesker med deres medmennesker og med deres omgivelser. Dette horisontale system af relationer er et middel til kontakt, kommunikation og indflydelse. Det fører energien rundt på forskellige planer − fysisk, astralt og mentalt. Fordi nutidsmennesket befinder sig i en verden i rivende udvikling, er relationssystemet i konstant bevægelse og under løbende forandring. Opgaven for mennesket med god vilje er derfor at udfylde sin plads i dette relationssystem, sådan at kræfterne og energierne, der er under dets kontrol, bidrager til skabelsen af rigtige menneskelige relationer. Rigtige menneskelige relationer stimulerer maksimal evolutionær vækst hos alle enkeltpersoner og grupper inden for relationssystemet. Den gode viljes energi er det mest fundamentale og vigtigste middel i denne proces.

Men mennesket er også en del af et andet relationssystem − det "vertikale". Det vertikale system forbinder mennesket med de åndelige bevidsthedsplaner − med Gud og Universet. Kontakt med det vertikale system sker gennem indsigt i menneskets højere selv − og evnen til at leve op til denne indsigt. Meditation og refleksiv tænkning er nødvendige midler til skabelse og opretholdelse af et "vertikalt" åndsliv.

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-09

 

Balance og ubalance

Et skabende liv, som omfatter sjælens dynamiske tilstedeværelse − det indre, åndelige væsen i de menneskelige relationers verden − kræver den rigtige balance mellem det "vertikale" og det "horisontale" − mellem de subjektive og de objektive faktorer. Hvis man ignorerer ånden eller det "vertikale" liv, medfører det statiske, stivnede og uinspirerende relationer, holdninger og handlinger i hverdagen, mens overdreven koncentration på det subjektive eller "vertikale" liv − uden at lade det komme til udtryk i den fysiske verden − kan medføre overstimulering, tendenser til selvbedrag, blændværk og til deprimerende tilfælde af messias-fanatisme, som alt for ofte ses blandt velmenende, men uligevægtige aspiranter.

Den rigtige balance mellem det "vertikale" og det "horisontale" liv kan kun opnås, når mennesket er i stand til at afbalancere sine egne psykiske energier. Symbolet på denne balance − som også symboliserer målet for mennesker med god vilje i Den Nye Tidsalder − er det ligearmede kors. Når balancen én gang er opnået, kan åndens ild inspirere og gennemtrænge hverdagslivet i et klogt tilrettelagt system af menneskelige relationer.

Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Download-fil: WORLD GOODWILL


Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Læsefil med vendbare sider: WORLD GOODWILL