Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

WORLD GOODWILL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi

WORLD GOODWILL (6 af 12)


Mennesker med god vilje må uddybe den esoteriske forståelse af den gode vilje og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis.

WORLD GOODWILL (6 af 12)

Den gode viljes udgangspunkt

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-06

 

Alt arbejde får åndelig karakter, hvis motivet er rigtigt, hvis det er baseret på en vís skelneevne, og hvis åndskraft føjes til den viden, der er opnået i den fysiske verden, hvor følelser og tænkning spiller en rolle.

En af de vigtigste egenskaber hos mennesker med god vilje er deres indstilling til nutidens store verdensproblemer, for de føler et stærkt ansvar for at hjælpe med til at løse dem. Mennesker med god vilje overalt i verden findes inden for alle racer. De er medlemmer af alverdens religioner, og de arbejder inden for alle politiske og økonomiske systemer. Der er i virkeligheden ikke et område i menneskets livs- eller tankesfære, hvor den harmoniske indflydelse af mennesker med god vilje ikke findes.

Mennesker med god vilje, som er tilknyttet specielle politiske, religiøse, økonomiske, kulturelle eller andre grupper, arbejder ikke for disse grupper på bekostning af andre grupper. Uanset hvordan de ydre tilknytningsforhold er, så står mennesker med god vilje for:

  1. Troen på menneskehedens indre helhed, som en del af den helhed, der udgør hele planeten og hele det planetariske liv.
  2. Troen på et verdensomspændende broderskab (fri for al følelse, idealisme og mystisk aspiration), som en reel kendsgerning.
  3. Troen på, at det mest nødvendige er at skabe interesse for at mobilisere lysets kræfter og alle ressourcer i mennesker med god vilje. Hvis det lykkes, vil de negative, onde kræfter miste magten over menneskeheden.
  4. Harmløshed i tale, skrift og handling. Den offentlige mening skal opdrages til en ikke-separatistisk holdning, og menneskers bevidsthed skal forberedes på de forandringer i tænkning og arbejdsmetoder, som vil finde sted i Den Nye Tidsalder. Harmløshed er ikke en passiv, blødsøden, sentimental indstilling, og den udelukker ikke fast og endda kontant handling, hvis omstændighederne kræver det. Harmløshed er en mental tilstand, hvor motivet bag handlingen er god vilje.
  5. En fordomsfri mental analyse af alle menneskelige problemer, der sikrer, at løsningen bliver til gavn for helheden.
  6. En indre forening af målsætninger, som både anerkender det enkelte menneskes værdi og værdien af det sande gruppearbejde. Dermed menes der gruppens indbyrdes forståelse, gruppefællesskabet, og den samlede gruppes gode vilje over for andre grupper.

Frem for alt står mennesker med god vilje for den fundamentale åndsfrihed. Mennesker med god vilje kræver frihed til at tænke, vælge og handle i overensstemmelse med deres egen samvittighed, for mennesker er ikke ens. Der kan være overensstemmelse i mål og metode, men lighed i reaktion skal man ikke forvente. Enhed er ikke det samme som ensartethed, og forskellighed udelukker ikke enhed − og forskellighed er ikke årsag til kaos. Kaos er noget, der findes i menneskets sind, men med klar tænkning og god vilje kan der skabes et konstruktivt forhold mellem de forskellige dele.

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-07

Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Download-fil: WORLD GOODWILL


Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Læsefil med vendbare sider: WORLD GOODWILL