Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

WORLD GOODWILL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi

WORLD GOODWILL (10 af 12)


Mennesker med god vilje må uddybe den esoteriske forståelse af den gode vilje og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis.

WORLD GOODWILL (10 af 12)

Tjenestearbejde

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-12

 

Uafhængigt af det enkelte menneskes omstændigheder, omgivelser og job vil der altid være mulighed for at tjene. Tjeneste er simpelthen et spontant udtryk for sjælskontakt. At afhjælpe menneskelig nød og skabe forståelse for menneskehedens helhed inden for sin egen nære omgangskreds er det første krav til et menneske med god vilje. De følgende forslag kan være basis for et program, som kan blive udgangspunkt for et liv, der er til stadig større nytte for et menneske med god vilje:

  1. Diskuter din opfattelse af verdenssituationen og menneskehedens problemer i familien, med vennerne og i omgivelserne uden frygt og uden partiskhed. Betragt disse diskussioner som et tjenestearbejde og tro på, at interessen og entusiasmen vil skabe en virkning.
  2. Hvis det er muligt, forsøg at samle mennesker for at diskutere problemerne i denne overgangstid og principperne for Den Nye Tidsalder − eller samarbejd med de, der allerede er i gang med det. Se på disse møder som et bidrag til en offentlig meningsdannelse og som middel og hjælp til at ændre det kollektive tankeklima.
  3. Undersøg målsætninger, metoder og teknikker hos de forskellige grupper og organisationer, der interesserer sig for verdenstjeneste på en eller anden måde. Måske er man ikke enig med dem i alle deres planer og arbejdsmetoder, men alt er nødvendigt. Der er mange mennesketyper, deres race og baggrund er forskellig, og problemerne, der rejser sig foran menneskeheden, nødvendiggør utallige arbejdsmetoder. Alle kan spille en rolle, hvis den er baseret på ægte god vilje − og hvis fanatisme undgås. Find disse grupper og skab efter bedste evne en hjælpende og venskabelig forbindelse med dem. Hvor det er muligt helhjertet at tilslutte sig til en organisations mål og arbejde, kan man give sin tid, energi og penge til et hvilket som helst arbejde.
  4. Find mennesker med god vilje i omgivelserne og lav en liste over dem. Vær åndeligt aktiv. Find dem og besøg dem. Når de er fundet, skal man interessere sig for, hvad de beskæftiger sig med, og forsøge at få dem til at samarbejde inden for det område, man selv er interesseret i. På samme måde kan man styrke og udvikle kontakter med mennesker med god vilje i andre lande.
  5. Mediter og reflekter regelmæssigt, og vær opmærksom på, at der bag verdenssituationen og -strukturen står en organisator, en planlægger, en motiverende energi, en central vilje og en levende skaber. Prøv gennem meditation at nå denne centrale vilje og på denne måde blive forenet med den guddommelige hensigt, der fornemmes, og identificer viljen med den guddommelige vilje.
  6. Find to mennesker at samarbejde med. Der er en særlig kraft i en trefoldig forbindelse. Gud − siger alle verdens hellige skrifter − fungerer som en treenighed af godhed og kærlighed, og mennesker med god vilje kan gøre det samme i deres verden ved at finde to ligesindede mennesker og danne en triangel af god vilje, lys og åndelig vekselvirkning. De to andre kan gøre det samme, og på den måde kan et stort netværk af god vilje brede sig ud over planeten.
  7. Uanset hvad personligheden kræver, så læg så mange penge til side som det er muligt at undvære til arbejdet i verdenstjenesten. Mangel på penge er en af de største forhindringer for det esoteriske arbejde.

Det er et enkelt men effektivt program for goodwill-arbejdet. Mange mennesker med god vilje arbejder efter disse retningslinjer. Antallet kan hurtigt mangedobles. Mens man tjener, må man passe på fanatismen, for den udgør en stor fare. Personlig disciplin og forberedelse er nødvendig. Det er ikke svært at formulere store urealistiske planer for verdensreformer og forbedringer og − som mange gør − forsøge at påtvinge andre visionerne. Verden har behov for selvopofrende mennesker, der under sjælens ledelse vil samarbejde med den guddommelige plan, som sjælen forsøger at manifestere gennem sin personlighed.

Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Download-fil: WORLD GOODWILL


Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Læsefil med vendbare sider: WORLD GOODWILL