Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

WORLD GOODWILL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi

WORLD GOODWILL (9 af 12)


Mennesker med god vilje må uddybe den esoteriske forståelse af den gode vilje og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis.

WORLD GOODWILL (9 af 12)

Personlig forberedelse

 

World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi-11

 

Det er nødvendigt at forstå, at man som enkeltperson er en integreret del af helheden og derfor har en naturlig indflydelsessfære, der er særdeles virkelig. Det er umuligt at yde en indsats, hvis man føler sig betydningsløs, og derfor ikke er overbevist om at det, man gør, har betydning. Man skal også forstå, at hvis man ikke uddanner og disciplinerer sig selv, vil det ikke lykkes at høste fordelen af de mange muligheder for at tjene, der vil dukke op. Med denne erkendelse kan ethvert menneske med god vilje tilrettelægge et enkelt, men præcist udarbejdet program til forøgelse af sin kapacitet:

  1. Kultiver den gode viljes ånd og udryd alle tendenser til had, fordomme, partiskhed og kritik. Hvis tjenestearbejdet ikke er rigtigt motiveret, er det ikke meget værd.
  2. Opøv tænkeevnen til at fungere i to retninger − at forstå og fortolke alt det, der sker i menneskets verden, og at nå de skabende idéers sfære og inspirationens verden. Alle mennesker med god vilje må holde sig orienteret om, hvad der foregår på de vigtigste områder i menneskelivet. Det er nødvendigt med en realistisk forståelse af de væsentlige problemer som menneskeheden skal løse samt en opfattelse af de hovedstrømme, der er ved at forme fremtiden. Uden kendskab til de årsager, der har skabt den nuværende situation, kan nutidens verden ikke forstås. Et bevidst tilrettelagt studie er derfor nødvendigt. Studiet skal indebære omfattende læsning og udvikling af skelneevnen. På samme måde skal mennesker med god vilje udvikle evnen til refleksiv og meditativ tænkning, som er en forudsætning for at få kontakt med de skabende idéers og den intuitive forståelses bevidsthedsniveau. Kontakten til dette bevidsthedsniveau vil gøre det muligt at løse de vanskeligste problemer i menneskets verden.
  3. I praktisk tjeneste giv udtryk for al den forståelse og gode vilje, det er muligt at yde. Man kan kun lære at tjene ved at tjene. Hvis aspirationen og de gode hensigter og idéer ikke omsættes til praktisk handling, er det hele bare ren teori. Indsigt skal virkeliggøres i livet og bedømmes i lyset af den reelle erfaring.
  4. Reorganiser livet, så der bliver tid til det nødvendige tjenestearbejde. Effektivt tjenestearbejde kræver ofre og evnen til at lade de væsentlige ting gå forud for de uvæsentlige. Hvis man virkelig ønsker at tjene og gøre sig nyttig, er det nødvendigt at forandre sit livsmønster, så man får tid til rådighed til det, som virkelig er vigtigt. Mange mennesker handler helt ubevidst ud fra devisen "at tjene, hvor det er nemmest". Andre ser problemet, men kan ikke se, hvordan de skal få tid til det, de ønsker at gøre. For det meste findes der ingen løsning, før man beslutter sig til at lade tjenestearbejdet gå forud for alt − koste hvad det vil. Når denne omprioritering af værdierne først er opnået, kommer løsningen.
Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Download-fil: WORLD GOODWILL


Artikel-World-Goodwill-Den-gode-viljes-energi
Læsefil med vendbare sider: WORLD GOODWILL