Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BESÆTTELSE – Årsager, Virkninger & Eksorcisme
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Besættelse-årsag-&-virkning

BESÆTTELSE – Årsager, Virkninger & Eksorcisme (8 af 13)


Besættelse medfører, at sjælen mister kontrollen over et eller flere legemer, pga. et væsens uvidende eller ondsindede handling.

BESÆTTELSE – Årsager, Virkninger & Eksorcisme (8 af 13)

Alice A. Baileys syn på besættelse

 

Besættelse-årsag-&-virkning-14-Kenneth-Sørensen

 

Alice A. Bailey har også vigtige betragtninger på området. Iflg. hendes bog Letters on Occult Meditation er der tre typer af besættende væsener:

  • Grupper af diskarnerede væsener på det astrale og mentale plan.
  • Devaer – enkeltvis eller i grupper.
  • Modstandskræfter, der er i opposition til planetens gode kræfter, og som har organiseret sig i et såkaldt sort broderskab.

Farerne for besættelse opstår som følge af tre generelle forhold:

  • En negativ indadvendt bevidsthedstilstand, som gør personlighedens legemer passive og modtagelige for angreb.
  • Uvidenhed eller dumdristighed, der får mennesker til at arbejde med mantraer og andre metoder, som de ikke kender den fulde betydning af, og som åbner bevidstheden for angreb fra destruktive devakræfter.
  • En meget fremskreden bevidsthed, der naturligt påkalder sig opmærksomhed fra planetens modstandskræfter.

Den negative tilstand kan opstå, fordi det psykiske medie i sin hengivenhed over for de smukke væsener, som han eller hun forestiller sig i fantasien, åbner sig for indtryk i alle retninger. Det er en holdning af passiv modtagelighed, hvor tankesindet gøres tomt uden formål og retning, og hvor mediets bevidsthed – som et åbent vindue – gøres modtagelig for alt hvad der måtte komme. Der er ofte en naiv og uvidende forestilling om, at når bare man beder om beskyttelse, så sker der intet ondt. Det svarer til, at man forsøger at køre sin bil med bind for øjnene, og forventer, det er helt ufarligt, fordi man har bedt Helligånden om beskyttelse. Når holdningen og opmærksomheden indøves over lang tid, skabes der en potentiel åbning overfor alle væsener på de indre planer. Derfor anbefales det meget kraftigt af Alice A. Bailey, at man altid holder sin bevidsthed mentalt koncentreret og fokuseret i retning af en bestemt kilde, som man ønsker kontakt med. Det gælder uanset om man mediterer eller arbejder psykisk. Den negative tilstand er i vid udstrækning årsag til besættelse.

Uvidenhed er ofte nybegynderens problem, som leger og eksperimenterer med kraftfulde mantraer og åndedrætsøvelser uden at vide, at det har helt specifikke og ofte nedbrydende virkninger på kroppens æteriske energistruktur. Brugen af mantraer kan også tilkalde lavtstående devavæsener, som – fordi de konstant tilkaldes af lyde og vibrationer – blindt giver sig til at nedbryde det æteriske legeme på udøveren.

Det udviklede menneske skal altid regne med, at jo større nytte han eller hun gør i det godes tjeneste, jo større interesse har modstandskræfterne i at nedbryde mennesket. Der vil normalt altid kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse fra den mester og den indre gruppe, man er tilknyttet, men hvis mennesket bevidst åbner sig for meget egoistiske drifter i sit liv, så kan han eller hun angribes via åbninger i bevidstheden.

Herefter er det hensigten at gå mere i detaljer og finde de mere konkrete årsager til besættelse. Der er fire årsager:

Artikel-Besættelse-årsag-&-virkning
Download-fil: BESÆTTELSE – Årsager, Virkninger & Eksorcisme - Kenneth Sørensen


Artikel-Besættelse-årsag-&-virkning
Læsefil med vendbare sider: BESÆTTELSE – Årsager, Virkninger & Eksorcisme