Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-7-stråler-2-del-Åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (4 af 6)


Mennesket har 5 stråler - sjælsstrålen - personlighedsstrålen - mentallegemets stråle (tankeliv) - astrallegemets stråle (følelsesliv) - det fysisk/æteriske legemes stråle (handlingsliv).

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (4 af 6)

De syv mennesketyper

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-06-Åndsvidenskab

 

Man kan ikke andet end blive imponeret over mennesketypernes uendelige mangfoldighed og forskellighed. Ikke to mennesker er ens. Menneskeheden omfatter kontraster som soldaten og mystikeren, bødlen og yogien, det aktive erhvervsmenneske og den studerende akademiker … osv. Menneskeheden omfatter utallige kontraster af forskellige typer. Og efterhånden som kendskabet til menneskets natur vokser, konfronteres man med flere og flere problemer i forsøget på at forstå sine medmennesker, og i forsøget på at arbejde harmonisk sammen med mennesker med karakteregenskaber, der afviger markant fra ens egne! Den nøgle, der åbner for en forståelse af disse forskelligheder, er videnskaben om de syv stråler.

Uendelige variationsmuligheder

Overordnet rummer menneskeheden syv fremtrædende tendenser og grundlæggende kvaliteter, og det er derfor muligt at inddele mennesker i syv hovedtyper, der korresponderer med de syv stråler. I det følgende vil de særlige kendetegn og data, der karakteriserer hver enkelt af de syv stråler, blive gennemgået. Men glem ikke, at i de enkelte inkarnationer kan stråleopbygningen af den mentale, astrale og fysiske natur skifte og kombineres på forskellige måde, mens sjælsstrålen forbliver den samme. Det medfører uendelige variationsmuligheder.

Udgangspunktet for de stråletyper, der beskrives i det følgende, er, at en bestemt stråletype dominerer i det pågældende menneskes liv, og at menneskets måde at agerer på derfor tydeligt er præget af den pågældende strålekvalitet. Men det er vigtigt at understrege, at den vigtigste faktor i menneskets natur er menneskets udviklingstrin.

 

1. stråle:

Vilje, kraft og magt

Karakteristiske træk ved 1. stråle-mennesker, er vilje, mod, lederegenskaber og selvtillid. De er ofte generaler, forskere, astronauter, ledere og politikere. Hensynsløse diktatorer, der bliver tyranner, er eksempler på et negativt udtryk for 1. stråle.

På et højere udviklingsniveau vil denne mægtige kraft udelukkende blive brugt til konstruktive formål − til overvindelsen af den lavere natur og til erobring af de højere guddommelige aspekter i mennesket og naturen. Disse mennesker har potentiale til at blive åndelige ledere. Idealet for den typiske forsker på 1. stråle er "at stræbe, at søge, at finde og aldrig give op".

Negative kvaliteter: Stolthed, arrogance, voldsom vrede, brug af frygt og magt, utålmodighed og destruktiv adfærd.

Typiske 1. stråle-mennesker: Cæsar, Garibaldi, Napoleon, Hitler, Lincoln, Roosevelt, Churchill, Kennedy, Gorbatjof, Margaret Thatcher, Kemal Atatürk m.fl.

 

2. stråle:

Kærlighed og visdom

Disse menneskers primære kendetegn er kærlighed, åndelig indsigt og intuition. Egenskaberne er sædvanligvis kombineret med en dyb følelse af enhed med andre, der kommer til udtryk som medfølelse og sympati, (bevidst eller ubevidst).

Denne mennesketype repræsenteres af profeten, reformatoren og den fødte healer. De store humanister og alle med ønske om at beskytte naturen udtrykker 2. stråle-kvaliteter. I disse mennesker er 2. aspekt eller Kristus-aspektet dominerende, og deres skæbne er, at blive en Kristus i kraft af altomfattende kærlighed og visdom. For 2. stråle-mennesker er der ingen religion højere end kærlighed − ingen præstation, der er større end effektivt og kærligt tjenestearbejde.

Negative kvaliteter: Frygt, selvmedlidenhed, oversensitivitet, overbeskyttende, dårlig skelneevne, illoyalitet, sensualitet, tøver for længe med at handle.

Typiske 2. stråle-mennesker: Pythagoras, Platon, Mother Teresa, Dalai Lama, C.W. Leadbeater, Alice A. Bailey, Nelson Mandela, Martin Luther King og Barack Obama.

 

3. stråle:

Aktiv, kreativ intelligens

Denne stråle repræsenterer evnen til skabende imagination, intellektuel forståelse samt indsigt i livets principper og love. Kvaliteter som tilpasningsevne og upartiskhed er dominerende hos 3. stråle-mennesker, som ofte besidder en dybdeborende og afklaret tænkeevne – vel at mærke når der er tale om udviklede mennesketyper.

Denne mennesketype møder man i filosoffen, ambassadøren, diplomaten, strategen, organisatoren, skakspilleren og dommeren. På denne stråle findes både den begavede erhvervsdrivende og gnieren. Historiens store generaler skal nødvendigvis have været i besiddelse af både 1. stråles ukuelige vilje og 3. stråles organiserende og strategiske evne.

Negative kvaliteter: Intenst tænkende uden praktisk formål, kritiske, rastløse i tankerne, falske og upålidelige, kalkulerer og manipulerer med mennesker og værdier, er altid i opposition.

Typiske 3. stråle-mennesker: Albert Einstein, Francis Bacon, Isaac Newton, Karl Marx, Sigmund Freud og Jules Verne, kardinal Richelieu og mange andre store filosoffer og tænkere.

 

4. stråle:

Harmoni, skønhed og kunst

4. stråle befinder sig midt imellem de seks andre stråler, og udgør derfor den midterste af de syv stråler. 4. stråle kaldes også strålen for harmoni gennem konflikt. 4. stråle er menneskeheden stråle, og derfor kender man et af målene for menneskehedens udvikling − en harmoni, der overgår al forstand. Men menneskeheden vil opnå denne fred og harmoni via talløse konflikter – individuelt og nationalt.

Mange kunstnere har en stærk 4. stråle-påvirkning, men den enkelte kunstner vil desuden være påvirket af andre stråler i valget af deres individuelle kunstneriske udtryk og deres valg af midler. 4. stråle-mennesker er de bedste kunstnere, og på en måde også de bedste lærere, for de er i stand til at dramatisere deres emner, illustrere dem og påvirke mennesket positivt via skønhedens kraft. Leonardo da Vinci var et universalgeni og et af de tydeligste udtryk for 4. stråles kvaliteter.

Negative kvaliteter: Konstant indviklet i konflikter og uro (indre og ydre), ambivalente og ubeslutsomme, moralsk feje, dovne, mangler tillid, selvcentrerede, stærke og ukontrollerede følelser, konfliktsky.

Typiske 4. stråle-mennesker: Michelangelo, Bertel Thorvaldsen, Van Gogh, Mozart og Claude Debussy.

 

5. stråle:

Konkret viden og naturvidenskab

5. stråle repræsenterer mental analyse og andre sider af menneskets konkrete tankesind. 5. stråle-mennesker er i stand til at drage korrekte fornuftsslutninger fra årsag til virkning og udlede en central, generel sandhed af en række detaljer.

5. stråle-mennesker er matematikere, forskere, sagførere og detektiver.

5. stråles drivende kraft er godt defineret af Anton J. Carlson, som sagde:

"Den største ting inden for naturvidenskaben, er den naturvidenskabelige metode – gennemprøvede observationer og eksperimenter, der noteres med absolut ærlighed og uden frygt eller tanke for vinding".

Negative kvaliteter: Meget kritisk tankesind, mangel på sympati og respekt for andres meninger, retfærdig uden barmhjertighed, snæversynethed. Mange af naturvidenskabens forskere lever desværre ikke op til videnskabens grundtese:

 

"At afvise uden omhyggelig undersøgelse

er uvidenskabeligt".

 

Typiske 5. stråle-mennesker: Thomas Edison, Charles Darwin, Louis Pasteur, Niels Bohr og Nikola Tesla.

 

6. stråle:

Abstrakt idealisme og hengivenhed

Denne stråle kaldes også "de brændende følelsers stråle". Den repræsenterer sanselighed, hengivenhed og opofrende kærlighed. 6. stråle-mennesker er mystikere, tilbedere, præster og ofte martyrer, der er villige til at ofre livet i tjeneste og for at fremme en stor sag − men også som meningsløse selvmordsbombere. De to store religioner − kristendom og islam − er begge 6. stråle-religioner.

William Booth, grundlæggeren af Frelsens Hær, var en blanding af 6. og 1. stråle, for i tjenestearbejdet for sin mester og sine medmennesker, benyttede han 1. stråles militante metode, men uden våben. Ved hjælp af musik og sang hjalp han og hans organisation utallige mennesker i Englands slumkvarterer og andre steder på Jorden.

Sjæle på 6. stråle har præget verden de seneste 2.500 år, men strålen er nu ved at tone ud, og dermed trækkes mennesker på denne sjælsstråle gradvis og naturligt tilbage fra den fysiske verden.

Negative kvaliteter: Blind og ukritisk tro, intolerant, fanatisk, jaloux, selvbedragerisk, sekterisk, partisk, masochisme og martyrkompleks og mangel på realitetssans.

Typiske 6. stråle-mennesker: Den største af dem alle − Jesus af Nazareth. Desuden Frans af Assisi, Jean d'Arc, Leo Tolstoj og de utallige hengivne kristne og muslimer.

 

7. stråle:

Organisation, orden og lovmæssighed

7. stråle er kraft i virksomhed, ordnet aktivitet, elegance og præcision, storsindethed, ridderlighed og en generel storhed vises af 7. stråle-mennesker. Denne mennesketype ses ofte som ceremonimester, ritualist, producer etc. "Hvis noget er værd at gøre, er det værd at gøre det godt" – er udtryk for en typisk 7. stråle-egenskab.

7. stråle er den energikvalitet, der samler alt til en helhed. Det er en synteseskabende kraft, der forener tilsyneladende modsatte egenskaber. Målet i de kommende århundreder er at samle menneskehedens forskellige nationer og racer til en fælles menneskehed og forene det højeste åndelige med en højteknologisk civilisation.

Idealerne er effektivitet både fysisk og åndeligt, fuldkommenhed og orden i alle livets forhold, der skal føre til guddommelig åbenbaring af hidtil ukendt karakter!

Negative kvaliteter: Magtbegær, bureaukrati, formalisme, overbetoning af love og regulativer, perversioner af den magiske proces, sexmagi.

Typiske 7. stråle-mennesker: Francis Bacon, Marie Curie, Walt Disney og Eliphas Levi.

Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Download-fil: DE SYV STRÅLER 2:3 - Hardy Bennis


Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER 2:3