Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-7-stråler-2-del-Åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (6 af 6)


Mennesket har 5 stråler - sjælsstrålen - personlighedsstrålen - mentallegemets stråle (tankeliv) - astrallegemets stråle (følelsesliv) - det fysisk/æteriske legemes stråle (handlingsliv).

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (6 af 6)

De syv stråler og menneskets aura

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-08-Åndsvidenskab

 

De fleste har hørt om menneskets aura eller udstråling − og stadig flere er i stand til at fornemme auraen, uden at vide, hvad det er, de fornemmer. Men de færreste ved, at det er de syv stråler, man registrerer, når man modtager strålernes påvirkning via de syv psykiske centre eller chakraer. Det er de finere legemers energier, som konstant cirkulerer i menneskets energifelt, der påvirkes, farves eller misfarves af følelsernes og tankernes kvalitet, som udstråles i auraen!

Hvem kender ikke fornemmelsen, når man møder et fremmed menneske, og man nogle gange spontant føler en sympatisk samklang, mens man andre gange oplever direkte antipati uafhængig af den andens udseende, kropssprog eller handling?

Strålernes virkninger

Hvis to mennesker har samme sjæls- og personlighedsstråle, opstår der nemt gode og dybe venskaber. Hvis to mennesker har identiske stråler på sjælen og astrallegemet, vil der være basis for et godt parforhold. Hvis der er en væsentlig forskel på personlighedens og mentallegemets stråler, vil deres parforhold være en udfordring, hvor de kan supplere, støtte og derved udvikle hinanden. Men det forudsætter selvfølgelig, at der er tale om to modne mennesker, som ikke ligger under for gamle kønsrollemønstre. Hvis mentallegemets stråle og personlighedens stråle er identiske, er der grundlag for et godt samarbejde, fordi de generelt tænker i de samme baner.

Fremtidens psykologi

I fremtidens psykologi vil de syv stråler komme til at spille en dominerende rolle, hvor forældrepar vil sørge for, at børnenes stråleopbygning kortlægges, og sammen med det esoteriske horoskop vil de meget mere præcist kunne tilrettelægge livsvejen, udviklingsmulighederne og fastlægge de potentielle evner, børnene medbringer i den aktuelle inkarnation. Hvert syvende år vil forældre og lærere undersøge børnenes karaktertræk og den øvrige udvikling med en omhyggelig analyse, og sammen med strålekortet og horoskopet vil det vise de nødvendige skridt, der skal tages, for på en klog måde at fremelske de specielle evner og egenskaber, børnene er i besiddelse af. Derved undgår man nutidens store spild at talenter, og man sørger for, at mennesket kommer på "sin rette hylde".

Særligt hos de højere udviklede børn vil man tage hensyn til den livsopgave, der blev planlagt af sjælen længe før selve undfangelsen og fødslen. Disse informationer er tilgængelige, når psykologer, lærere m.fl. har udviklet metafysiske evner, og kan se tidligere inkarnationer.

Parforhold baseret på stråleanalyse

På samme måde kan fremtidens parforhold baseres på strålekort og horoskoper, for allerede inden indgåelsen af et parforhold vil parret på denne måde være orienteret om de områder, de vil kunne fungere sammen på, og hvor de kan forvente udfordringer. Desuden vil et tilbageblik på tidligere inkarnationer kunne vise, om parforholdet indebærer muligheden for at afvikle gamle karmiske forhold, eller om parforholdet skal resultere i et samarbejde, der medfører en åndelig udvikling af dem begge.

Denne korte beskrivelse af de syv strålers psykologiske betydning er selvfølgelig utilstrækkelig for mennesker, der ønsker en dyberegående forklaring på strålernes psykologi, og derfor henvises der til den righoldige litteratur, der findes om dette emne. (Se f.eks. litteraturlisten sidst i introduktionen.)

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-09-Åndsvidenskab

Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Download-fil: DE SYV STRÅLER 2:3 - Hardy Bennis


Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER 2:3