Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE - 09
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-esoteriske-verdenshistorie-Åndsvidenskab-Esoterisk

DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE - 09 (10 af 13)


Den esoteriske verdenshistorie ser menneskehedens årmillioner lange evolution fra en anden synsvinkel - bevidsthedens udvikling.

DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE - 09 (10 af 13)

Underracerne

For 1 million år siden

 

Men hvad siger åndsvidenskaben om Atlantis? Da civilisationen var på sit højeste, strakte det atlantiske kontinent sig over det meste af det nuværende Atlanterhav samt store dele af det amerikanske kontinent. Det første kort viser verden, som den så ud for omkring en million år siden, og her ses udover det atlantiske kontinent også rester af det lemuriske kontinent.

Rmoahalerne

I begyndelsen dominerede de indvandrede lemurer det nye område, og de opfattes derfor som 1. atlantiske underraceRmoahalerne. Oprindelig var de mørkhudede kæmper, men efterhånden som årtusinderne gik, blev de drevet længere mod nord af den efterfølgende underrace. Desuden blev de både mindre og lysere i huden. Efterkommerne er nutidens lapper.

Tlavatlierne

2. underrace kaldes Tlavatlierne. Det var et rødbrunt bjergfolk, der kom fra en ø ved vestkysten. De nedkæmpede efterhånden Rmoahalerne og bosatte sig i de østlige og centrale bjergområder, som de beherskede i en periode.

Toltekerne

Herefter fulgte 3. underrace − Toltekerne, der også var karakteristiske ved en rødbrun hudfarve. De dominerede hele kontinentet i tusindvis af år, og det er primært denne underrace samt Tlavatlierne, som de amerikanske indianerstammer er de fjerne efterkommere af. Toltekerne udviklede en imponerende civilisation og kultur, og da den er særlig interessant, omtales den mere detaljeret i afsnittet "Toltekernes civilisation".

Turanerne

4. underrace kaldes Turanerne, og det er den første af de såkaldte "gule" mennesketyper. De stammede fra fastlandets østside. På et tidspunkt begyndte de at sejle ud og kolonisere andre dele af verden – især det nuværende Kina hvis befolkning er deres sene efterkommere – og derfor blev de aldrig den dominerende magt i moderlandet.

Semitterne

Det var snarere 5. underrace − Semitterne, der overtog magten på det atlantiske kontinent efter Tolkekerne. De var urolige og stridbare mennesker med hvid hudfarve, men hvor den atlantiske bevidsthedsudvikling hidtil havde været koncentreret om begær- og følelseslivet, opstod der her for første gang spiren til mere mentale mennesketyper. Det var derfor naturligt, at Vaivasvata Manu valgte denne 5. underrace som det primære udgangspunkt for sin kommende 5. "mentale" eller tænkende rodrace – den indoeuropæiske mennesketype.

Akkaderne

Semitterne udkæmpede mange slag både til lands og til søs med 6. underrace − Akkaderne, som også var en "hvid" mennesketype. Det endte med, at Semitterne blev fuldstændig overvundet, og herefter regerede Akkaderne i lange perioder. Men Semitterne var samtidig et søfarende handelsfolk, som drog vidt omkring i verden og etablerede mange kolonier i fjerne lande.

Mongolerne

7. underrace – Mongolerne − er det eneste atlantiske folk, som ikke havde deres oprindelse på det atlantiske kontinent. De var efterkommere af de "gule" Turaner, og de bredte sig på et tidspunkt til størstedelen af det nuværende Asien. De er stadig den mest folkerige mennesketype, og deres mere direkte efterkommere er japanerne.

Artikel-Esoteriske-verdenshistorie-Åndsvidenskab-og-mystik
Download-fil: DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE 09 - Hardy Bennis


Artikel-Esoteriske-verdenshistorie-Åndsvidenskab-og-mystik
Læsefil med vendbare sider: DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE 09