Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SKJULTE MENNESKE - 06
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (5 af 7)


Gennem blodet, hormonerne og de tre permanente atomer, styrer og regulerer sjælen sin personlighed. På denne måde ændres det karmiske mønster.

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (5 af 7)

De 7 primære chakraer

 

Men først skal de 7 primære chakraer og deres funktioner gennemgås:

 

1. Rodchakraet

Det-skjulte-menneske-05-Intro-til-den-esoteriske-lære− har 4 "kronblade"[1] og er forbundet med de endokrine kirtler, der kaldes binyrerne. De producerer adrenalin − det såkaldte "kamphormon" − og det er derfor ikke overraskende, at rodcentret kanaliserer det bevidsthedsaspekt, der kaldes selvopretholdelsesdriften, ind i de fysiske bevidsthedsorganer.

Rodchakraet er på mange måder et gådefuldt center, for det rummer den stærke psykiske kraft, som man i Østen kalder kundalini, der i løbet af evolutionen vil skabe grundlaget for en højere åndelig bevidsthed for alle mennesker. Når dette center ikke fungerer, som det skal, kan resultatet være rygmarvssygdomme, visse nervelidelser, vævsinfektioner og svulster.

 

2. Sakralchakraet

Det-skjulte-menneske-06-Intro-til-den-esoteriske-lærehar 6 "kronblade" og er forbundet med kønskirtlerne. Dette chakra udtrykker menneskets seksualitet og reproduktionsevne. Sakral betyder "hellig", og på den måde antyder navnet, at centret formidler en "hellig" skaberkraft, som ikke alene kan bruges til at "skabe" nye menneskelegemer, men som også kan sublimeres eller "ophøjes" til højere mentale skabelsesprocesser.

Når sakralcentrets funktion er ude af balance, kommer det til udtryk i enten en overdreven sanselighed, en evig jagt efter seksuelle nydelser eller en påfaldende mangel på interesse for dette aspekt af tilværelsen.

Allerede i menneskehedens barndom for millioner af år siden opstod der − på grund af et voldsomt misbrug − forstyrrelser i dette centers funktion, og det medførte seksuelle perversioner og en åbenhed over for kønssygdomme som syfilis og gonoré – problemer som stadig plager menneskeheden.

 

3. Solar plexus chakraet

Det-skjulte-menneske-07-Intro-til-den-esoteriske-lære− har 10 "kronblade" og er forbundet med bugspytkirtlen, der bl.a. producerer insulin. Det er centret, der kanaliserer psykiske følelsestilstande over i det autonome nervesystem, så de kan registreres i den fysiske bevidsthed. Det betyder, at der er en nøje sammenhæng mellem følelsestilstande som sympati, antipati, kærlighed, had, glæde, sorg, tryghed, angst, jalousi eller misundelse og de indre organers funktion – især mave, tarm, lever og galdeblære.

Mennesker, der er særligt fokuseret i solar plexus chakraet, søger altid idoler, de kan "læne sig op ad". De lader sig let rive med af stemninger og er lette ofre for fanatisk propaganda eller anden demagogisk påvirkning.

Psykologisk set rummer solar plexus centret nogle meget vigtige aspekter. Impulser til den lavere psykisme strømmer herfra, fordi dette center er nært knyttet til følelsernes astrale verden. Hvis centret er overaktivt, kan der opstå angsttilstande, "sommerfugle i maven", mavesår eller en fornemmelse af usynlige væseners tilstedeværelse. Er det underaktivt, kan man få problemer med fordøjelsen og opleve en fornemmelse af følelsesmæssig distance til andre mennesker. Andre generelle lidelser, som er forbundet med solar plexus centret, er leversygdomme, leukæmi og visse nervøse symptomer.

Set fra et udviklingsmæssigt synspunkt kan man sige, at det på længere sigt er menneskets opgave at sublimere eller "løfte" solar plexus centrets energier til hjertecentret, så det bliver i stand til at udtrykke højere, mere uselviske følelsestilstande og gruppebevidsthed.

 

4. Hjertechakraet

Det-skjulte-menneske-08-Intro-til-den-esoteriske-lære− har 12 "kronblade" og er forbundet med brislen eller thymuskirtlen. Som navnet antyder, er det kanal for de højere og mere uselviske følelser, som alle mennesker bærer kimen til. Senere bliver centret kanal for den åndelige kærlighed og visdom − den direkte, intuitive og helt upersonlige enhedsoplevelse, som mange kalder Kristus-bevidstheden.

Medicinsk er thymuskirtlens funktion endnu lidt af en gåde, og det stemmer overens med det faktum, at dette center for de fleste menneskers vedkommende langt fra har nået sin maksimale aktivitet på det psykologiske område, og de ledsagende egenskaber er derfor ikke særlig udprægede. Manglende balance i hjertecentrets funktion kan medføre hjertelidelser, kredsløbsforstyrrelser og bestemte former for nervøsitet, for thymuskirtlen er forbundet med kroppens immunsystem. Man kan forestille sig, at nøglen til en større modstandskraft over for AIDS måske ligger i udviklingen af dette center.

 

5. Halschakraet

Det-skjulte-menneske-09-Intro-til-den-esoteriske-lærehar 16 "kronblade" og er forbundet med skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne. Ved hjælp af dette center udtrykker mennesket sin skabende tankevirksomhed − dvs. den kreative sensitivitet, der kommer til udtryk i fantasi og forestillingsevne. At dette center gennemgår en kraftig udvikling i menneskeheden som helhed ses af den udprægede mentale kreativitet, man finder især inden for naturvidenskab og teknologi.

De seksuelle energier overføres til halscentret, når det lykkes at sublimere dette aspekt af tilværelsen. Derved "lettes trykket" på sakralcentret og gør det lettere at beherske kønslivet.

Hals- eller strubecentret kan også være stedet, hvor fortrængte følelser kommer til udryk i et neurotisk intellekt eller det, der kaldes "nervøs hals". Mange stofskifteforstyrrelser, halslidelser og lungesygdomme − som f.eks. tuberkulose − er resultatet af manglende balance i centrets aktivitet.

 

6. Pandechakraet

Det-skjulte-menneske-10-Intro-til-den-esoteriske-lære− har 96 "kronblade" fordelt på to hovedsektioner og er forbundet med hypofysen. Denne kirtel har en overordnet og styrende funktion i relation til kroppens andre endokrine kirtler, og det fortæller dermed, at pandecentret er forbundet med koordineringen og integreringen af personlighedens forskellige bevidsthedselementer: Tanker, følelser og driftslivet.

Men samtidig er centret kanal for højere mentale funktioner som inspiration og intuition. Det modtager det abstrakte og symbolske idéindhold, som halscentret bruger i sin kreative aktivitet, og da disse impulser kommer fra sjælen, er pandecentret udgangspunkt for den bevidsthedsbro, som mennesket igennem evolutionen gradvis skaber til sin sjælelige og åndelig kerne.

Manglende balance i pandecentrets funktion kan medføre sygdomme i øjne, øre og næse, nervebetændelse, hovedpine, migræne og psykiske problemer.

 

7. Hovedchakraet

Det-skjulte-menneske-11-Intro-til-den-esoteriske-lærehar 960+12, dvs. 972 "kronblade", og det er forbundet med pinealkirtlen, der også kaldes epifysen eller koglekirtlen. Det er det højeste åndelige center i mennesket og kanal for åndelig vilje og dynamisk hensigt.

På samme måde som for hjertecentrets vedkommende er pinealkirtlen lidt af en medicinsk gåde, og det stemmer overens med det faktum, at dette center psykologisk er helt inaktivt hos de fleste mennesker − og det samme gælder ægte åndelig vilje og hensigt, som er en meget sjælden menneskelig egenskab.

Men centret har dog i fysiologisk henseende en vis aktivitet, og manglende balance kan føre til sygdomme som hjerneinfektioner, svulster, kræft og forskellige former for sindslidelser.

Der er hermed gjort forsøg på at give en oversigt over menneskets chakrasystem − men det anbefales, at den suppleres med den righoldige litteratur, der findes om dette interessante emne.

 

 

_________________________________

[1] Chakraets frekvens danner et bølgemønster, der minder om kronblade på en blomst.

_________________________________

Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Download-fil: DET SKJULTE MENNESKE 06 - Hardy Bennis


Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DET SKJULTE MENNESKE 06