Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SKJULTE MENNESKE - 06
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (4 af 7)


Gennem blodet, hormonerne og de tre permanente atomer, styrer og regulerer sjælen sin personlighed. På denne måde ændres det karmiske mønster.

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (4 af 7)

De psykiske centre og chakraer

 

Det-skjulte-menneske-04-Intro-til-den-esoteriske-lære

 

I æterlegemet eller det æteriske energifelt findes der en række knudepunkter eller centre, hvor energien er mere koncentreret end i resten af æterlegemet. De fremkommer ved, at flere energilinjer (nadier eller meridianer) krydser hinanden. Centrene kan opdeles i tre kategorier:

  1. Hvor 21 energilinjer mødes, dannes der 7 primære centre, som gennem stilkagtige strømninger munder ud på æterlegemets overflade og danner de 7 primære chakraer.
  2. Hvor 14 energilinjer mødes, dannes der 21 sekundære centre med tilhørende chakraer.
  3. Hvor 7 energilinjer mødes, dannes der 49 mindre centre − og derudover findes der flere hundrede endnu mindre centre. Denne kategori af centre kaldes akupunkturpunkter.

De syv primære centre og chakraer

Her skal opmærksomheden imidlertid rettes mod de 7 primære centre, for de har en overordnet betydning for alle de mindre centre og for menneskets fysiske og psykiske helbred.

I Østen har man som sagt kaldt disse centres udløb på æterlegemets overflade for chakraer, fordi de kan minde om et hvirvlende hjul (ordet chakra er sanskrit og betyder "hjul") – eller lotusblomster med kronblade.

Det er disse 7 primære centre, der kanaliserer de psykiske bevidsthedsimpulser over i de fysiske bevidsthedsorganer: Det autonome nervesystem og centralnervesystemet. Den oprindelige "kommandovej" for impulserne går via de endokrine kirtler, som producerer hormoner og dermed påvirker nervesystemerne.

Alle tanker, følelser, drifter og begær går altså bogstavelig talt "i blodet", og man må betragte den generelle helbredstilstand som et direkte eller indirekte udtryk for de indre bevidsthedstilstandes påvirkning af den fysiske organisme via centrene. Det betyder, at hvert center har både en psykologisk og fysiologisk funktion.

Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Download-fil: DET SKJULTE MENNESKE 06 - Hardy Bennis


Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DET SKJULTE MENNESKE 06