Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SKJULTE MENNESKE - 06
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (3 af 7)


Gennem blodet, hormonerne og de tre permanente atomer, styrer og regulerer sjælen sin personlighed. På denne måde ændres det karmiske mønster.

DET SKJULTE MENNESKE - 06 (3 af 7)

Æterlegemet

 

Æterlegemet består igen af to dele, med hver sin funktion:

  1. Æterlegemet, som er selve energistrukturen eller skabelonen for den faste krop. Den udgør en slags arbejdstegning, der rummer koden til hele den fysiske organismes udformning. Æterlegemets center ligger i og omkring rygsøjlen. Herfra stråler energilinjerne ud til alle sider i en nøjagtig genpart af nervesystemet og strækker sig nogle få centimeter uden for den fysiske krop i det, som kaldes sundhedsauraen. Sundhedsauraen afsluttes med en slags æterisk "hud", der bedst kan beskrives som en slags spændingstilstand i de yderste partikellag, på samme måde som molekylerne i en vandoverflade danner en overfladespænding.
  2. Ansamlinger af "tungere" æteriske partikler, der er indbygget i æterlegemet og knyttet til de enkelte organer. De styrer celleudviklingen og genopbygningen af eksisterende celler og opretholder på den måde cellernes formmønster igennem hele livet.

 

Det-skjulte-menneske-03-Intro-til-den-esoteriske-lære

Sundhedsauraen afsluttes med en æterisk ”hud”

 

Æterlegemet i dødsprocessen

Når mennesket dør, trækker livet og bevidstheden sig ud af det fysiske legeme og ind i æterlegemet. Hvis det fysiske legeme brændes, går æterlegemet straks i opløsning. Men hvis det begraves, som det er almindeligt i den vestlige verden, vil æterlegemet blive opretholdt et stykke tid og befinde sig i nærheden af kroppen − ofte svævende over graven i form af de såkaldte kirkegårdsspøgelser, der kan ses af mennesker med æterisk syn.

Man kan mærke æterlegemet, hvis en arm eller et ben "sover" − eller de såkaldte fantomsmerter, som opleves af mennesker, der har fået amputeret en arm eller ben, og alligevel oplever smerter i den legemsdel, der er fjernet.

Bedøvelse

Under bedøvelse eller narkose kan mennesket ikke føle smerte, og det skyldes, at en del eller hele æterlegemet midlertidigt tvinges væk fra det fysiske legeme, og derfor kan der ikke overføres følelser (smerter) fra astrallegemet.

Sundhed og sygdom

Som betegnelsen "sundhedsauraen" antyder, er æterlegemet − det også kaldes "det vitale legeme" − nært forbundet med sundhed og sygdom. Det skyldes, at æterlegemet udover at fungere som bevidsthedsbro mellem det indre psykiske og ydre fysiske menneske også har til opgave at forsyne hele det fysiske aspekt med vitalitet, dvs. den særlige æteriske energi, som med en indisk sanskritbetegnelse kaldes "prana" – livets ånde.

Æterlegemet gennemstrømmes af lysende energitråde – de såkaldte "nadier", som i Vesten kaldes "meridianer". "Nadi" er et sanskritord, som betyder "hult strå". Energistrukturen er nemlig hul, for de fysiske nerver er dannet indeni "nadierne". Nerveenergierne strømmer derfor ikke indeni nerverne, men udenpå dem. Betegnelserne "nadi" og "meridianer" bruges i forbindelse med mange alternative behandlingsformer eksempelvis akupunktur, zoneterapi, shiatsu eller kinesiologi.

Naturmedicin

Alle former for urte- og naturpræparater, som f.eks. homøopatiske midler eller blomstermedicin, påvirker især den æteriske del af det fysiske legeme og først i anden række selve kroppen. Lægevidenskaben kender endnu ikke æterlegemet og dets funktioner, og det er grunden til, at den medicinske naturvidenskab indtil videre afviser disse behandlingsformer.

Kosmiske æterlegemer

Men det er ikke kun mennesket, der har et æterlegeme. Alle livsformer har et æterisk energifelt, uanset om det er et mineral, en plante, et dyr, et menneske, en planet eller et solsystem. Man kan sige, at f.eks. mennesket med sit æterlegeme lever inden for Jordens æteriske legeme, mens planeten befinder sig inden for solsystemets æteriske energifelt.

Det medfører, at alle himmellegemer i Universet er forbundet med hinanden via usynlige, æteriske energilinjer, og det er denne kendsgerning, der er det naturlige og logiske grundlag for videnskaben om astrologi.

Uden Jordens æteriske beskyttelseslag som værn mod skadelig stråling ville alt liv på planeten være truet. Og på samme måde som umådeholden brug af alkohol eller euforiserende stoffer kan nedbryde menneskets æterlegeme, kan forurening, atomsprængninger o.l. bryde huller i Jordens æteriske beskyttelseslag og forårsage hidtil ukendte katastrofer i det planetariske liv.

Det æteriske energifelt er usynligt for det fysiske øje, for stoffet vibrerer på en højere frekvens end menneskets normale synssans kan opfatte, men stadig flere − især den kommende generation – vil have æterisk syn.

Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Download-fil: DET SKJULTE MENNESKE 06 - Hardy Bennis


Artikel-Det-skjulte-menneske-Hardy-Bennis-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DET SKJULTE MENNESKE 06